Affald

Ved tilsynet kontrolleres om olie-, kemikalie-, emballage- og veterinæraffald håndteres korrekt.

Spilolie skal leveres.

Kemikalieaffald skal leveres.

Tom, rengjort emballage må komme i dagrenovationen eller kan afleveres på genbrugspladsen.

Veterinært affald skal afleveres.

Læs mere om affald og genbrug