Etablering/ændring af mindre husdyrproduktioner

Mindre produktioner er:

 • Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m². 
 • Besætninger af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

Udvidelse og ændringer:

Udvidelserne og ændringerne kan være af stalde, gyllebeholder og møddingsplads. Anmeldeskemaet finder du herunder og det kan kun bruges til udvidelse og ændringer på mindre husdyrbrug.
Er du et større husdyrbrug skal du søge gennem, Husdyrgodkendelse.dk.

Skema til anmeldelse af etablering og ændringer på mindre husdyrproduktioner

Hvis du har problemer med at udfylde skemaet, så er du velkommen til at kontakte os på 79 96 62 71.
Du kan også se skemaet som pdf her. Din anmeldelse skal dog indsendes digitalt, så skemaet skal kun ses som en hjælp.

Hvis du ikke hører fra os inden to uger fra vi har modtaget din anmeldelsen, så er anmeldelsen accepteret.
Har vi indenfor de to uger gjort indsigelse, må du først påbegynde dit projektet efter, at vi har truffet en afgørelse herom.

 

Ved nyt byggeri skal anmeldelsen indeholde dokumentation for:

 • at indretningen overholder gældende krav herunder styrke, tæthed og bestandighed, samt
 • oplysning om, at anlægget placeres i overensstemmelse med afstandsregler (afstandsregler dokumenteres på kort og ved fremsendelse af evt. dispensation fra kommunalbestyrelsen.  

Anmeldelsen skal desuden indeholde oplysninger om både det anmeldte anlæg og eksisterende anlæg på ejendommen: 

 •  Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende): 
  • Dyrearter og –typer
  • Produktionsarealets størrelse i m² 
  • Staldsystem 
  • Bygge- og konstruktionstegninger  
 •  Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.)
  • Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v. 
    
 •  Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.
  • Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.