Vandløbsprojekter

Forundersøgelser

Som første skridt skal der udarbejdes en forundersøgelse for den enkelte vandløbsindsats, hvor de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyses. I samme omgang undersøges de berørte lodsejeres holdning til projektet.

Forundersøgelsen danner baggrund for Vejen Kommunes efterfølgende vandløbsretlige behandling af sagen, når der skal gives tilladelse til projektet efter vandløbsloven.

Se hvilke forundersøgelser vi arbejder med

Se hvilke forundersøgelser, der er gennemført

Realiseringer

Næste skridt er at få gennemført den egentlige realisering af projektet. Vejen Kommune søger om tilskud hos Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Når tilskuddet er i hus, har kommunen 3 år til at få gennemført indsatsen ude i vandløbet.

Dette arbejde udføres af den entreprenør, som har vundet opgaven. Kommunen fører tilsyn med arbejdet, eventuelt med hjælp fra tilknyttede rådgivere.

Se hvilke realiseringer vi arbejder med

Se hvilke realiseringer, der er gennemført