Vandløbsprojekter

Indsatser i vandplan 2009-2015

Der er udpeget 45 spærringer i kommunens vandløb, hvor der skal sikres fuld faunapassage. En spærring kan typisk være et stemmeværk eller en rørunderføring, som forhindrer fisk og fauna i at sprede sig i vandløbet.

Derudover er der udpeget 17 rørlagte strækninger, hvor vandløbene skal genåbnes samt 1 strækning, hvor der skal udføres vandløbsrestaurering med sten og gydegrus.

Forundersøgelser

Som første skridt skal der udarbejdes en forundersøgelse for den enkelte vandløbsindsats, hvor de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyses. I samme omgang undersøges de berørte lodsejeres holdning til projektet.

Forundersøgelsen danner baggrund for Vejen Kommunes efterfølgende vandløbsretlige behandling af sagen, når der skal gives tilladelse til projektet efter vandløbsloven.

Se hvilke forundersøgelser vi arbejder med

Se hvilke forundersøgelser, der er gennemført

Realiseringer

Næste skridt er at få gennemført den egentlige realisering af projektet. Vejen Kommune søger om tilskud hos Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Når tilskuddet er i hus, har kommunen 3 år til at få gennemført indsatsen ude i vandløbet.

Dette arbejde udføres af den entreprenør, som har vundet opgaven. Kommunen fører tilsyn med arbejdet, eventuelt med hjælp fra tilknyttede rådgivere.

Se hvilke realiseringer vi arbejder med

Se hvilke realiseringer, der er gennemført

Note 5-projekter

Der er i vandplanerne givet mulighed for at kommunen kan undlade at gennemføre visse indsatser via de såkaldte Note 5-ansøgninger. Dette kan eksempelvis skyldes at spærringen ikke findes eller at indsatsen er for dyr at gennemføre i forhold til hvad man får ud af det af forbedringer.

Vejen Kommune har søgt om at få undtaget 29 indsatser fra vandplanerne. Af disse er de 20 blevet godkendt af Naturstyrelsen, som indsatser der ikke skal gennemføres. De resterende indsatser skal gennemføres.