Skip til hoved indholdet

Sejlads

I Vejen Kommune er der mulighed for sejlads med kano, kajak og robåde på de større vandløb og søer. På denne side kan du læse mere om sejladsregler og hvor du må sejle.

Der er mange regler for sejlads på vandløb og søer i Vejen Kommune. Her kan du læse nogle af de vigtigste:

  • Sejlads er som udgangspunkt kun tilladt med kano, kajak og robåde.
  • Der må kun sejles på vandløb og søer, hvor der er flere bredejere og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret.
  • Sejlads må ikke udøves til skade for vandløbet og søen eller til ulempe for ejerne eller andre brugere.
  • Landgang, færdsel og ophold på privatejede arealer må kun finde sted efter aftale med ejerne.
  • Sejlads er kun tilladt mellem solopgang og solnedgang samt i bestemte perioder af året, med mindre andet er bestemt.
  • Efter sejlads på vandløb nedstrøms for dambrug skal fartøjet rengøres og desinficeres inden fornyet søsætning. Det skal dog kun ske, hvis søsætningen finder sted på vandløbstrækninger, der ligger opstrøms andre dambrug. Formålet er at forhindre spredning af fiskesygdomme.
  • Hvis man skifter mellem sejlads på forskellige vandløbssystemer, fx mellem Kongeåen og Holsted Å, skal fartøjet også rengøres og desinficeres.

Ønsker du mere information om reglerne for sejlads, kan du finde det i infoboksen "Mere information".

Læs mere om sejlads

Udlejning af kanoer og andre småbåde må kun ske efter tilladelse fra Vejen Kommune. Alle udlejningsbåde skal være registrerede og nummereret.

Se oversigt over autoriserede kanoudlejere.

Fartøjer ejet af institutioner, foreninger, klubber m.v. skal også registreres og forsynes med tydelig afmærkning med ejers navn og hjemsted. Disse fartøjer må ikke udlejes.

I Vejen Kommune er det tilladt at sejle på de blå, grønne og sorte strækninger. På de røde strækninger er sejlads forbudt, fordi det er til skade for vandløbene samt plante- og dyrelivet.

Du kan se strækningerne på kortene nedenfor:

Ønsker du konkret viden om de enkelte strækninger, kan du læse mere i turbeskrivelserne:

Sejlads på Kongeåen

Sejlads på Sneum Å og Holsted Å

Sejlads på Holme Å

Sejlads på Tved Å og Flads Å

Ønsker du at sejle på Jels Søerne, kan du læse mere om mulighederne på FriluftsVejens hjemmeside.

Søren Winsløv

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.11

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen