Børn og biodiversitet

Kommunes dagtilbud har haft mulighed for at melde sig til projektet Danmarks Vildeste Dagtilbud, og indtil videre er 11 dagtilbud med i projektet, både børnehaver og børnecentre. 

Dagplejerne får mulighed for at melde sig i projektet i løbet af foråret 2022. 

Naturvejlederen, Rikke Dypping, har udarbejdet et inspirationshæfte til dagtilbuddene og arbejder med de enkelte dagtilbud omkring deres muligheder på deres udearealer. Muligheder der kan tilgodese biodiversiteten, for både Danmarks smådyr og for børnene i Vejen Kommunes dagtilbud. 

I samarbejde med Vejen Kommune arbejder hun med at tilbyde Vilde tiltag til kommunes Dagtilbud. 

Virksomhedscenteret har lavet insekthoteller til kommunens daginstitutioner:

Insekthotel