Fredede fortidsminder på din ejendom

Vejen Kommune er med sin placering på kanten af israndslinjen et kulturhistorisk smørhul, og nogle af bronzealderens rigeste fund er gjort her. Her finder du bl.a. Klebækhøje, Tirslundstenen, Lille og Store Jyndovn, Brøstrup Høje og Lokes Høje. Mellem Askov og Vejen er der en række skeldiger med levende hegn som er beskyttet ved en fredning. I alt er det et område på mellem 8 og 8,5 km skeldiger der overvejende er præget af egebevoksning.

Du kan læse mere om fortidsminder og diger ved at følge links her: