SFO

SFO er et tilbud om pasning før og efter normal skoletid og tilbydes til og med 3. klasse, hvorefter man automatisk udmeldes.

Der er mulighed for udvidet SFO fra 4.-6. klasse. Alle skoler i Vejen Kommune tilbyder SFO.

Hvordan tilmelder jeg mit barn til SFO?

Indmeldelse i SFO kan ske løbende hele året.

Tilmeld dit barn til SFO.

Hvilke åbningstider er der i SFO?

SFO er opdelt i moduler. Der kan vælges morgenpasning fra kl. 6.15 eller eftermiddagspasning efter skoletid indtil kl. 17.00 (fredag kl. 16.00). Har du brug for begge moduler, kan du vælge fuldtid.

Find åbningstider i SFO'en via skolens hjemmeside

SFO 3 x 1 time

Du har mulighed for at tilmelde dit barn til 3 X 1 times SFO, som konsekvens af den forkortede skoledag i indskolingen. Dette tilbud er et alternativ til den almindelige eftermiddags SFO. Tilbuddet er oprettet for at give mulighed for, at børn med lang ventetid på en hjemgående bus, kan få et kvalitetstilbud.

Den forkortede skoledag i indskolingen er planlagt forskelligt på de enkelte skoler. Hvis dette tilbud har interesse, skal I som forældre tage kontakt til jeres skole for yderligere informationer om tilbuddet i forhold til, hvornår timerne er placeret på jeres skole.

I SFO lægges der vægt på, at børnene har medindflydelse og kan træffe frie valg og der veksles mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter. De kan lege og være sammen med vennerne på tværs af alderstrin og deltage i de aktiviteter, der tilbydes. Det er også væsentligt, at der er et miljø, hvor der fokuseres på en aktiv livsstil, hygiejne og ernæring.

Har du behov for SFO fra 4.-6. klasse?

Der kan tilmeldes SFO fra 4-6. klasse hvis man ønsker det. Der er tale om de samme moduler, dog til anden takst, da pasningstiden er kortere end i 0-3. klasse.

Tilmeld til SFO

Hvad koster SFO?

Taksterne opkræves over 11 måneder, da juli er lukket og betalingsfri. Der kan dog købes feriemodul pr. uge i juli. Mellem jul og nytår kan der være sampasning mellem SFO'er i Vejen Kommune. Du kan læse mere om SFO på dit barns skole, samt se åbningstiderne, på skolens hjemmeside.

Se taksterne for SFO på dit barns skole

Hvis mit barn skal i SFO i juli måned?

Der tilbydes sommerferiepasning i juli måned i SFO mod særskilt betaling, da juli ikke er omfattet af de normale takster.

Tilmelding til sommerferiepasning i juli skal foregå direkte via SFO'en.

Se information om sommerferietakster

Skal jeg melde mit barn ud af SFO?

Barnet er automatisk udmeldt ved udgangen af 3. klasse pr. 31. juli. Ønskes udvidet SFO fra 4.-6. klasse skal man tilmelde på ny.

Hvis udmeldelse ønskes før udgangen af 3. klasse skal du udmelde efter gældende udmeldelsesregler, som er løbende måned + 1 måned via Digital Pladsanvisning.

Digital pladsanvisning

Ferieplan for SFO

Ferieplan for skoleåret 2023-2024

Sommerferie

(Lørdag den 1. juli) – søndag den 30. juli (behovspasning)

Juleferie

Lukket den 24. – 25. og 26. december.

27– 30. december
I perioden mellem jul og nytår vil der på hverdage fra den 27. – 30. december være lukket i SFO’en med tilbud om behovspasning et til to steder i Vejen Kommune.

Nytårsaften og nytårsdag

Lukket den 31. december og den 1. januar

Påskeferie

Lukket torsdag den 28. marts – mandag den 1. april

Kristi Himmelfartsferie

Lukket torsdag den 9. maj

Og fredag den 10. maj vil der være lukket i SFO’en med tilbud om behovspasning et til to steder i Vejen Kommune.

Pinseferie

Lukket mandag den 20. maj

Grundlovsdag

Lukket den 5. juni

Sommerferie

Mandag den 1. juli – søndag den 28. juli (der tilbydes behovspasning i sommerferien)

De nævnte dage er inklusive (hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående) Der kan samarbejdes i uge 7 og 42 mellem de små SFO’er i lokalsamfundet og de store SFO’er i centerbyerne.

 

SFO på specialcenter Østerbyskolen og Højmarkskolen har lukket mellem jul og Nytår og i ugerne 29 og 30.

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 62 84, eller ved at sende Digital Post til Skoler

Ferieplan for skoleåret 2024-2025