SFO

SFO er et tilbud om pasning før og efter normal skoletid og tilbydes til og med 3. klasse, hvorefter man automatisk udmeldes.

Der er mulighed for udvidet SFO fra 4.-6. klasse. Alle skoler i Vejen Kommune tilbyder SFO.

Hvordan tilmelder jeg mit barn til SFO?

Tilmelding foregår via Digital Pladsanvisning under fanen Førskole og SFO. Klik tilføj ud for den valgte SFO og start ansøgning. Er du logget på med Nem-ID er dine oplysninger allerede udfyldte. Ellers tast dine personoplysninger og vælg barn og takstkategori. Indmeldelse i SFO kan ske løbende hele året.

Tilmeld dit barn til SFO

Hvilke åbningstider er der i SFO?

SFO er opdelt i moduler. Der kan vælges morgenpasning fra kl. 6.15 eller eftermiddagspasning efter skoletid indtil kl. 17.00 (fredag kl. 16.00). Har du brug for begge moduler, kan du vælge fuldtid.

Find åbningstider i SFO'en via skolens hjemmeside

SFO 3 x 1 time

Du har mulighed for at tilmelde dit barn til 3 X 1 times SFO, som konsekvens af den forkortede skoledag i indskolingen. Dette tilbud er et alternativ til den almindelige eftermiddags SFO. Tilbuddet er oprettet for at give mulighed for, at børn med lang ventetid på en hjemgående bus, kan få et kvalitetstilbud.

Den forkortede skoledag i indskolingen er planlagt forskelligt på de enkelte skoler. Hvis dette tilbud har interesse, skal I som forældre tage kontakt til jeres skole for yderligere informationer om tilbuddet i forhold til, hvornår timerne er placeret på jeres skole. I skal tilmelde jeres barn via digitale pladsanvisning

I SFO lægges der vægt på, at børnene har medindflydelse og kan træffe frie valg og der veksles mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter. De kan lege og være sammen med vennerne på tværs af alderstrin og deltage i de aktiviteter, der tilbydes. Det er også væsentligt, at der er et miljø, hvor der fokuseres på en aktiv livsstil, hygiejne og ernæring.

Har du behov for SFO fra 4.-6. klasse?

Der kan tilmeldes SFO fra 4-6. klasse hvis man ønsker det. Der er tale om de samme moduler, dog til anden takst, da pasningstiden er kortere end i 0-3. klasse.

Tilmeld til SFO

Hvad koster SFO?

Taksterne opkræves over 11 måneder, da juli er lukket og betalingsfri. Der kan dog købes feriemodul pr. uge i juli. Mellem jul og nytår kan der være sampasning mellem SFO'er i Vejen Kommune. Du kan læse mere om SFO på dit barns skole, samt se åbningstiderne, på skolens hjemmeside.

Se taksterne for SFO på dit barns skole

Hvis mit barn skal i SFO i juli måned?

Der tilbydes sommerferiepasning i juli måned i SFO mod særskilt betaling, da juli ikke er omfattet af de normale takster.

Tilmelding til sommerferiepasning i juli skal foregå direkte via SFO'en.

Se information om sommerferietakster

Skal jeg melde mit barn ud af SFO?

Barnet er automatisk udmeldt ved udgangen af 3. klasse pr. 31. juli. Ønskes udvidet SFO fra 4.-6. klasse skal man tilmelde på ny.

Hvis udmeldelse ønskes før udgangen af 3. klasse skal du udmelde efter gældende udmeldelsesregler, som er løbende måned + 1 måned via Digital Pladsanvisning.

Digital pladsanvisning

Ferieplan for SFO

Lukkeperiode i SFO for skoleåret 2021/22:

Sommerferie:
(Lørdag den 3. juli) - søndag den 1. august (alternativ pasning)

Juleferie:
Lukket den 24. - 25. og 26. december
SFO har åbent de øvrige hverdage i julen. Dog kan der være så få tilmeldte, at der samarbejdes med de øvrige SFO´er om at holde åbent. Nærmere information herom kan ske ved henvendelse til personalet i jeres SFO.

Nytårsaften og nytårsdag:
Fredag den 31. december og lørdag den 1 januar

Påskeferie:
Torsdag den 14. april - mandag den 18. april

St. Bededag:
Fredag den 13. maj

Kristi Himmelfartsferie:
Torsdag den 26. maj

Pinseferie:
Lørdag den 4. juni – mandag den 6. juni

Sommerferie:
Lørdag den 2. juli - søndag den 31. juli (der tilbydes alternativ pasning i sommerferien)

De nævnte dage er inklusive (Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående) Der kan samarbejdes i uge 7 og 42 samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag mellem de små SFO`er i lokalsamfundet og de store SFO`er i centerbyerne.

SFO på specialcenter Østerby og Højmark har lukket i mellem jul og nytår

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 62 84, eller via e-mail til dagtilbudogskole@vejen.dk.

Lukkeperiode i SFO for skoleåret 2022/23:

Sommerferie:
(Lørdag den 2. juli) - søndag den 31. juli (alternativ pasning)

Juleferie:
Lukket den 24. - 25. og 26. december
SFO har åbent de øvrige hverdage i julen. Dog kan der være så få tilmeldte, at der samarbejdes med de øvrige SFO´er om at holde åbent. Nærmere information herom kan ske ved henvendelse til personalet i jeres SFO.

Nytårsaften og nytårsdag:
Lukket den 31. december og den 1. januar

Påskeferie:
Lukket torsdag den 6. april - mandag den 10. april

St. Bededag:
Lukket fredag den 5. maj

Kristi Himmelfartsferie:
Lukket torsdag den 18. maj

Pinseferie:
Lukket mandag den 29. maj

Sommerferie:
Mandag den 3. juli - fredag den 28. juli (der tilbydes alternativ pasning i sommerferien)

De nævnte dage er inklusive (Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående) Der kan samarbejdes i uge 7 og 42 samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag mellem de små SFO`er i lokalsamfundet og de store SFO`er i centerbyerne.

SFO på specialcenter Østerby og Højmark har lukket mellem jul og nytår

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 62 84, eller via e-mail til skoler@vejen.dk.