Nedrivning af bygninger

 

Hvis du vil nedrive en bygning, skal du søge byggetilladelse til nedrivning.

Du søger nedrivningstilladelse online på siden Byg & Miljø hvor du får hjælp til hvilke tegninger der skal indsendes, og hvilke oplysninger der ellers er nødvendige for din byggesag.

Bebyggelse, der kan opføres uden byggetilladelse, kan nedrives uden byggetilladelse, som nævnt i Bygningsreglementet kap. 1.7 stk. 3.

Bemærk at dine ændringer altid skal registreres i BBR.

Byggeaffald

Skal du nedrive mere end 10 m² eller får du mere ned 1 ton byggeaffald, skal du anmelde dit affald til teknik@vejen.dk senest 14 dage inden nedrivning eller ombygningen. Se mere om bestemmelser om bortskaffelse af byggeaffald.

Hvis der er risiko for indhold af farlige stoffer, skal du foretage en bygningskortlægning af det areal du vil renovere eller nedrive.

Andre hensyn

Der skal ved nedrivning af bygninger tages hensyn til bestemmelserne om bygningsbevaring, fredning, boligreguleringslovens bestemmelser og miljøforhold i forbindelse med udførelsen af selve arbejdet.