Sommerhus

Sommerhus

Et sommerhus er betegnelsen for et hus, som er beliggende i et område der i kommuneplanen er udlagt til sommerhusområde.

Sommerhuse behandles efter Bygningsreglementet og kræver ibrugtagnings-tilladelse.

På siden Byg & Miljø får du hjælp til hvilke tegninger der skal indsendes, og hvilke oplysninger der ellers er nødvendige for din byggesag. Her kan du også se om din grund er omfattet af en lokalplan eller bygge- og beskyttelseslinjer, som eventuelt vil kræve en dispensation.

For sommerhuse er der andre krav til for eksempel afstande til skel og bebyggelsesprocent end for almindelige enfamiliehuse.

Nødvendige oplysninger

Før Vejen Kommune kan behandle din ansøgning, har vi brug for følgende oplysninger fra dig:

  • Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav.
  • Hvis der er deklarationer eller andre dokumenter tinglyst på din ejendom, skal disse foreligge hvis de har betydning for din byggesag. Oplysninger kan fås på www.tinglysning.dk.
  • Fuldmagt fra ejer hvis projektet indsendes af  en rådgiver.
  • Beskrivelse af dit projekt herunder nye bygningers anvendelse.
  • Hvis projektet ikke overholder samtlige bestemmelser i bygningsreglement, lokalplan, deklaration eller anden lovgivning skal du søge dispensation. Du skal altid begrunde din dispensationsansøgning.
  • Målsat situationsplan med fremhævelse af de nye bygninger på ejendommen.
  • Nuværende bebyggelsesprocent og den fremtidige bebyggelsesprocent.
  • Målsatte  tegninger over plan, snit og facader.
  • Materialebeskrivelser.
  • Kote plan ved grunde med skrånende eller kuperet terræn.

Byg & Miljø

Tinglysningen

Tilbage til siden 'Byggetilladelse'