Skip til hoved indholdet

Lokalråd i Vejen Kommune

I Vejen Kommune er der på lokalt initiativ oprettet lokalråd i kommunens landdistrikter og centerbyer. I alt er der 24 lokalråd. Den geografiske opdeling følger med enkelte undtagelser de gamle sognegrænser. Bliv klogere på, hvad deres formål er, hvordan de er sammensat og hvilken rolle de spiller i forhold til Vejen Kommune.

Lokalråd og Vejen Kommune

Lokalrådene ses som repræsentanter for hvert sit lokalområde og er dermed den direkte forbindelse mellem kommunen og lokalsamfundene. 

Formål med lokalrådene 

Et lokalråd samler lokalsamfundets interesser på tværs og arbejder for at skabe en fælles platform at tale ud fra. Lokalråd kan ses som en overordnet paraplyorganisation. Et lokalråd er upolitisk.

Læs mere om lokalråd

Et lokalråd kan blandt andet...

  • Have det overordnet ansvar for udformning og udmøntning af den lokale udviklingsplan
  • Samle lokalområdets holdninger og idéer i en fælles vision
  • Skabe synergi og samarbejde mellem de mange lokale foreninger
  • Nedsætte arbejdsgrupper omkring lokale projekter
  • Blive inddraget i kommunale processer, som har betydning for livet i landdistrikterne 
  • Arrangere sociale arrangementer, der skaber sammenhold og fælles forståelse.

Vejen Kommune har ingen formelle krav til, hvordan et lokalråd sammensættes. Dette skyldes, at lokalrådene i Vejen Kommune er opstået som en græsrodsbevægelse og denne lokale drivkraft skal sikres bibeholdt. Som udgangspunkt skal lokalrådet dog være sammensat på baggrund af et valg og/eller sammensat af repræsentanter for lokalområdets foreninger. Dermed sikres en lokal opbakning til lokalrådets arbejde og hjemmel til at kunne tale på lokalområdets vegne. Ligeledes skal lokalrådet have vedtægter og være registreret som en forening. 

De 24 lokalråd er sammensat på forskellig vis. Flertallet har haft et valg blandt byens borgere, eksempelvis ved afholdelse af borgermøde, mens vælger at lokalrådet består af medlemmer fra det lokale foreningsliv.

I Vejen Kommunes landdistriktsudvalg sidder, udover fem byrådsmedlemmer, seks repræsentanter fra lokalråd i landdistrikterne. Landdistriktsudvalget er et rådgivende udvalg. De repræsenterer hver især flere lokalråd og har ansvaret for at informere om udvalgets arbejde til øvrige lokalrådsmedlemmer. Se hvem der er din repræsentant 

Selvom der også er lokalråd i de tre byer Brørup, Holsted og Rødding, hører de dog ikke under landdistriktsområdet og er dermed ikke repræsenteret i landdistriktsudvalget.

Her på siden finder du links til Vejen kommunes lokalråd. Kontakt dem, hvis du også brænder for at sikre fællesskabet og nærdemokratiet i lige præcis din landsby.

Andst

Askov Bylaug (link til byens facebookside)

Brændstrup (link til byens facebookside)

Brørup Udviklingsråd (link til byens facebookside)

Bække

Foldingbro (link til byens facebookside)

Forum Rødding

Gesten

Gjerndrup (link til byens facebookside)

Glejbjerg

Holsted lokalråd

Hovborg

Jels

Lindknud (link til byens facebookside)

Lintrup-Hjerting

Læborg

Sdr. Hygum

Skodborg

Skrave

Veerst

Øster Lindet

De 21 lokalråd fra landdistrikterne mødes én gang om året med økonomiudvalget og de politiske medlemmer af landdistriktsudvalget. Der holdes 21 separate møder og møderne er lokalrådenes mulighed for at fortælle om, hvad der sker lokalt og komme med forespørgsler og ønsker til fx lokal infrastruktur og byudvikling.

De tre lokalråd fra centerbyerne mødes også en gang om året, dog kun med Økonomiudvalget.  

Det er lokalrådene, der sætter dagsordenen for deres eget møde. Der er dog oftest også emner, som man fra kommunal side gerne vil informere lokalrådene om, nu alle er samlet. Det kan fx dreje sig om aktuelle kommunale projekter og kampagner.

Tal med dit lokalråd, hvis du er interesseret i, hvordan dit lokalråd forbereder sig til deres årlige dialogmøde.

Efter de årlige møder, sørger et administrativt team for at følge op på alle forespørgsler og ønsker. 

Marie Bøttcher Christensen

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.20

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen