Skip til hoved indholdet

Landdistriktspuljen

Hvert år uddeler landdistriktsudvalget en pulje til lokalt forankrede projekter i kommunens landdistrikter. Puljen kan primært søges af lokalråd og forsamlingshuse. Puljen har kun én årlig ansøgningsrunde. I år er ansøgningsfristen 18. marts 2024. 

Landdistriktsudvalget beslutter årets tema, ansøgningskriterier og hvilke projekter, der opnår tilsagn. I år er puljen på 349.000 kr.

Information om landdistriktspuljen

I 2024 har puljen ikke et tema, men projekter der kommer mange til gavn prioriteres højt.

 • Projekter, der udviser samarbejde på tværs af lokalområdet prioriteres
 • Projekter, der indeholder nye udviklingselementer, innovative idéer og synergi til eksisterende forhold prioriteres
 • Projekter, der gennemføres med en grad af egenfinansiering prioriteres. Frivilligt arbejde vil også kunne udgøre en del af dette.
 • Projekter, der har en realistisk tidsplan, med hovedvægt på, at projektet igangsættes inden for det første år, prioriteres. 
 • Projektet skal gennemføres og afsluttes senest to år efter opnået tilsagn
 • Tilskuddet udbetales først ved projektafslutning

Er du i tvivl om jeres projekt kan komme i betragtning? Kontakt kommunens landdistriktskonsulent, hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeres projekt falder inden for puljens kriterier.

Det er både lokalråd fra kommunes landdistrikter og forsamlingshuse, der kan søge. Andre foreninger fra landdistrikterne kan også søge, men så skal der som minimum vedlægges en støtteerklæring/interessetilkendegivelse fra lokalrådet i ens by.

Ansøgningen skal indeholde et formål, beskrivelse af jeres idé eller projekt, samt vedlægge et budget og en finansieringsplan som bilag. Det er valgfrit om man også vil vedlægge en udvidet projektbeskrivelse. Er det ikke et lokalråd eller forsamlingshus der søger, skal der som nævnt ovenfor også vedlægges en støtteerklæring/interessetilkendegivelse fra lokalrådet.

Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen.

De seneste tre år er puljen blevet fordelt til mange forskellige slags projekter.

I 2023 var temaet ”Energiforbedringer i lokale fælles mødesteder eller tiltag til kollektive varmeløsninger”. og følgende projekter fik støtte:

 • Brændstrup forsamlingshus: Etablering af SolarVenti Luftsolfanger
 • Øster Lindet forsamlingshus: Udfasning af naturgas
 • Hygum forsamlingshus: Efterisolering
 • Hærvejsklyngen: Forprojekt ifm. fremtidig varmeforsyning

I 2022 var temaet ”Fælles mødesteder til natur- og kulturoplevelser, herunder krop og bevægelse” og følgende projekter fik støtte:

 • Veerst forsamlingshus: Opgradering af den lille sal - fjernelse af brandfarlige ledninger
 • Føvling forsamlingshus: Nyt trægulv og nye indvendige døre i Føvling Forsamlingshus’ store sal
 • Andst borgerforening: Udsigtspunkt i Lyngbakkerne
 • Stenderup Idrætsforening: Sundhed, trivsel og fællesskab i Stenderup
 • Jels Borgerforening: Storkeengens År
 • Jels lokalråd: Udendørs Fitness

I 2021 var temaet ”Fælles mødesteder til natur- og kulturoplevelser” og følgende projekter fik støtte:

 • Andst (forsamlingshus): Ny eltavle
 • Gjerndrup: SOFUS' HAVE – hundelegeplads
 • Glejbjerg: ”Glejbjerg Miniskov” – fase 1
 • Harreby: Harreby Blomstrer med biodiversitet og shelter
 • Kragelund (forsamlingshus): Legeplads i gårdhaven
 • Maltbæk: Engen – det naturlige mødested

Marie Bøttcher Christensen

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.21

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen