Skip til hoved indholdet

Udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensrapport vedr. Biogasanlæg ved Lunderskovvej

Udkast til §25 tilladelse og miljøkonsekvensrapport vedr. Biogasanlæg ved Lunderskovvej 

Høringsfrist tirsdag den 24. september 2024

Sags nr. 22/16479

Matr. Nr. 4a Gejsing By, Andst, ved Lunderskovvej. 6600 Vejen. 3KNT-Bioenergi ApS vil gerne etablere et biogasanlæg til behandling af op til 900.000 ton biomasse pr. år. og producere ca. 66 mio. Nm3 biogas pr. år. Det svarer til en CO2 reduktion på ca. 145.000 ton. Samt et solcelleanlæg på 0,5 ha og en gasledning fra anlægget til Evidas M/R-station ved Kongsbjerg 3, 6640 Lunderskov.

Biogasanlægget opføres som et traditionelt biogasanlæg med anvendelse af nyeste teknologi. Anlægget består af fortanke til rågylle, reaktortanke, eftergasningstanke og lagertanke til afgasset biomasse, opgraderingsanlæg, separeringsanlæg, gasbooster station, fakler, luftrenseanlæg med skorsten, Kedelanlæg/fyringsanlæg, biomassehal med bl.a. forbehandlingsteknologi til håndtering af dybstrøelse og andre faste biomasse, læsse/lossehal til flydende biomasser med vaskefaciliteter, vekslerrum og hal til fiberseparering og opbevaring af fiber, plansiloer, regnvandstanke og administrationsbygning.

Biogasanlægget får vejadgang fra lunderskovvej og ved fuld drift vil der køre 121 gylletransporter og lastbiler ind og ud af anlægget hver arbejdsdag.

For at overholde støjgrænseværdierne er der planlagt støjafskærmning med volde på 6 meter mod øst og 4 meter mod vest.

Biogasanlægget er designet så der ikke skal være lugtpåvirkning til omgivelserne, idet al lugtende biomasse holdes indendørs gennem hele processen.

Etablering af biogasanlægget forventes at tage 1,5 år.


Du kan læse mere her:

Teknik & Miljø

Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.31

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen