Kulturelt Samråd

Hvad kan få støtte?

Kulturelle arrangementer og aktiviteter inden for blandt andet teater, musik, film, billedkunst, litteratur og foredrag kan søge om støtte fra Kulturelt Samråd.

Du kan søge om støtte eller underskudsgaranti til dit arrangement eller din aktivitet.

Hvornår kan jeg søge om støtte?

Der er fire ansøgningsfrister om året: 

1. marts
1. juni
1. september - i 2020 rykket til 14. september
1. november

Bestyrelsen mødes kort efter hver ansøgningsfrist og vurderer ansøgningerne. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt herefter.

Bestyrelsen i Kulturelt Samråd

Bestyrelsen i Kulturelt Samråd: Fra venstre Helle Barnhøj, Sløjdscenen; Charlotte Klausen, byrådet; Lone Houmann Holst, Kunst 6630; Bo Vonsbæk, Holsted Motetkor; Kirsten Elbæk, Klub 2000; Hans Christian Bruun, Skrave Hjemstavnsforening og Lokalhistorisk Arkiv i Skrave; Poul Egelykke, byrådet.