Kulturelt Samråd

Hvad kan få støtte?

Kulturelle arrangementer og aktiviteter inden for blandt andet teater, musik, film, billedkunst, litteratur og foredrag kan søge om støtte fra Kulturelt Samråd.

Du kan søge om støtte eller underskudsgaranti til dit arrangement eller din aktivitet.

Lav et digitalt kulturarrangement og få støtte

Hvornår kan jeg søge om støtte?

Der er fire ansøgningsfrister om året: 

1. marts
1. juni
1. september - i 2020 rykket til 14. september
1. november

Bestyrelsen mødes kort efter hver ansøgningsfrist og vurderer ansøgningerne. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt herefter.

Bestyrelsen i Kulturelt Samråd

Bestyrelsen i Kulturelt Samråd: Fra venstre Helle Barnhøj, Sløjdscenen; Charlotte Klausen, byrådet; Lone Houmann Holst, Kunst 6630; Bo Vonsbæk, Holsted Motetkor; Kirsten Elbæk, Klub 2000; Hans Christian Bruun, Skrave Hjemstavnsforening og Lokalhistorisk Arkiv i Skrave; Poul Egelykke, byrådet.

Generalforsamling

Kulturelt Samråd holder sin generalforsamling 28. januar kl. 19.30-20.30. På grund af Corona holdes generalforsamlingen digitalt på Teams. Hvis du ønsker at deltage i det digitale møde, er du velkommen til at tilmelde dig til Charlotte Thomsen på ct@vejen.dk, så får du et link til mødet.

Du kan bruge Teams både som app, du henter eller i en browser, hvor du ikke skal hente noget.