Kulturelt Samråd

Hvad kan få støtte?

Kulturelle arrangementer og aktiviteter inden for blandt andet teater, musik, film, billedkunst, litteratur og foredrag kan søge om støtte fra Kulturelt Samråd.

Du kan søge om støtte eller underskudsgaranti til dit arrangement eller din aktivitet.

Hvornår kan jeg søge om støtte?

Der er fire ansøgningsfrister om året:

1. april
1. juni
1. september
1. november

Bestyrelsen mødes kort efter hver ansøgningsfrist og vurderer ansøgningerne. Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt herefter.

Generalforsamling

Kulturelt Samråd holder generalforsamling onsdag 26. januar 2022 kl. 19.30-21.00 på Bennetgård, Skravevej 5, Københoved, 6630 Rødding.

Her vil også være et oplæg om stedet og lagkage. Alle kulturinteresserede fra Vejen Kommune er velkomne til at deltage. På valg er 3 ud af de 5 valgte medlemmer (de 2 sidste er på valg 2023, mens der også sidder to medlemmer udpeget af byrådet). 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning, herunder eventuelle udvalgsberetninger
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Arbejdsplan for det kommende år
8. Eventuelt.