Sådan arbejder Fritidsrådet

Hvad er en folkeoplysende forening?

Folkeoplysende forening betyder, at I har ansøgt kommunen og er blevet godkendt som folkeoplysende forening.

At være folkeoplysende forening medfører, at foreningen bl.a. kan søge om lokaler og økonomisk støtte ved kommunen.

Læs mere om hvordan en forening godkendes som folkeoplysende forening

Repræsentanterne, altså medlemmerne af Fritidsrådet, repræsenterer og arbejder for og med de folkeoplysende foreninger i kommunen.

Puljer

Som forening i Vejen Kommune har I mulighed for at benytte jer af de to puljer, som Fritidsrådet behandler på vegne af Byrådet. Det drejer som om puljen for Mindre Anlægsprojekter og Aktivitets- og Udviklingspuljen. I kan læse meget mere om de puljer via links nedenfor.

Læs mere om Mindre anlægsprojekter 

Læs mere om Aktivitets- & Udviklingspuljen

Fritidsrådet fungerer også som foreningernes bindeled til det politiske udvalg for sundhed, kultur og fritid.

Må Fritidsrådet besøge din forening?

Fritidsrådet har et stort ønske om at komme endnu tættere på foreningslivet, og vil derfor gerne besøge foreninger rundt i kommunen. Et besøg kan være ganske uformelt; til en kop kaffe og en snak om jeres forening og tiltag, eller i forbindelse med et arrangement i jeres forening. Kunne I have lyst til at Fritidsrådet kigger forbi, så tag endelig fat i os.

Foreningsmødet og Hædring

Fritidsrådet arrangerer i samarbejde med administrationen i Kultur & Fritid to årlige arrangementer til og for foreningslivet, nemlig Foreningsmødet og Fritidslivets Hædring.

Foreningsmødet afvikles typisk sidst på året, og er målrettet idrætsforeninger og spejdergrupper, hvor der sættes fokus på en række aktuelle temaer gennem oplæg og høj grad af sparring og vidensdeling, foreningerne i mellem.

Fritidslivets Hædring hylder foreningslivet og de frivillige i idrætsforeninger og spejderlivet. Her kåres bl.a. Årets Leder, Årets Forening og Ung Ildsjælprisen. Så snart muligheden for at indsende indstillinger åbner, sendes der info ud til alle foreningerne.

Fakta om Fritidsrådet

Vejen Kommune har besluttet, at der skal være et Fritidsråd, som jf. vedtægter er valgt af og blandt de mange foreninger, som er funderet i henhold til Folkeoplysningsloven.

  • Perioden for valget er 4 år og følger perioden for Byrådet.
  • Udvalget består af 9 personer, hvoraf de 7 er valgt direkte af kommunens mange foreninger og 2 er udpeget af byrådet/udvalget for sundhed, kultur og fritid.
  • Udvalget består af repræsentanter fra idrætsforeninger, aftenskoler, spejderklubber, handicapforeninger og senioridræt.
  • Udvalget vælger selv sin formand, som for indeværende 4-årige periode.
  • Udvalget refererer til det politiske udvalg for sundhed, kultur og fritid.