Regnskab

Indsendelse af regnskab

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige tilskudsmodtagere indsende et revideret regnskab, hvoraf følgende oplysninger blandt andet skal fremgå:

  • Indbetalt medlemskontingent
  • Antal aktive aktivitetsmedlemmer fordelt på aktiviteter
  • Antal aktive aktivitetsmedlemmer over 25 år
  • Udgifter til egne lokaler og lejrpladser
  • Udgifter til lejede lokaler og lejrpladser
  • Udgifter til lederuddannelse
  • Sidste års tilskud fra Vejen Kommune

Regnskaberne offentliggøres på kommunens hjemmeside, skriv derfor ikke cpr-numre i regnskaberne.

Foreningen skal indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Revision af regnskaber

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger samt at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Grænsen for krav om registreret revisor til revision af foreningens regnskaber er en årlig tilskudsstørrelse fra Vejen Kommune på 250.000 kr. eksklusiv tilskud til hallerne.

Udelukkelse fra tilskud

Foreninger, der ikke indsender ønskede oplysninger til dokumentation af seneste års aktiviteter, udelukkes fremover fra tilskud.

Såfremt foreningen atter ønsker tilskud, skal denne på ny ansøge herom.

Tilsyn

Der vil blive indkaldt 15 regnskaber til stikprøvekontrol. Denne revision indeholder:

  • Kontrol af lokaletilskud
  • Aktivitetstilskud
  • Tilskud fra puljer

Derudover vil der ske både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Ved ansøgning om godkendelse fra en ny forening inviterer administrationen til møde, hvor vedtægten gennemgås og aktiviteter mm. drøftes.