Leder- og instruktøruddannelse

Administrationen sender en mail til alle kasserere med et ansøgningsskema i november. I skemaet skal følgende udfyldes:  

 • Foreningens navn
 • Foreningens cvr-nummer
 • Navn på kursist
 • Periode for uddannelse
 • Kursets formål
 • Udgift minus tilskud fra anden side 
 • Vedhæft bilag/kvitteringer.

Ved større udgifter skal I søge på forhånd.

Tilskuddet udgør op til 75 procent af kursusgebyret. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af ansøgninger. Tilskuddet udbetaler vi i december.

Ansøgningsfrist 30. november - men gerne før!

Retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelse

 • Tilskuddet udgør op til 75 procent af maximalt 1.500 kr. pr. deltager pr. kursusdag.
 • Vi giver maximalt 10 procent i tilskud pr. forening af den samlede pulje.
 • I kan selv afholde kurser i foreningen i samarbejde med andre foreninger, DGI, DIF mm.

Vi giver tilskud til:

 • Kursusudgift til leder- og instruktøruddannelse.
 • Kurser afholdt i Danmark og Sydslesvig.
 • Ved interne kurser (kurser der afholdes i foreningen eller i samarbejde med andre foreninger) giver vi også tilskud til lokaler, bespisning og overnatning.
 • Andre kurser/uddannelser, der kommer foreningens medlemmer til gode.

Vi giver ikke tilskud til:

 • Konferencer, årsmøder, landsstævner mv.
 • Foreningens professionelle trænere.
 • Kompetencegivende kurser eller kurser, hvor der opnås ECTS-point.
 • Eksamensgebyr.
 • Tilskud til transportgodtgørelse til deltagere.
 • Foreninger indplaceret i gruppe I og IV - her vil vi vurdere ansøgningen.