Livestreaming af byrådsmøder

Vejen Kommunes byrådsmøder bliver livestreamet og sendt på kommunens hjemmeside. Dette sker som et led i at sikre åbenhed omkring møder i Vejen Byråd. Livestreaming vil være et supplement til den offentlige adgang til byrådssalen, som gælder i forbindelse med byrådsmøderne.

Som tilhører i byrådssalen vil du kunne fremgå på optagelserne i forbindelse med livestreamingen. Behandling af billeder og film med fysiske personer er behandling af personoplysninger. Dermed kan dine personoplysninger behandles i forbindelse med livestreamingen, hvorfor Vejen Kommune er forpligtet til at give følgende oplysninger:

Behandlingen af personoplysningerne finder sted med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra e og på baggrund af den beslutning, der er truffet i Vejen Byråd 10. december 2019 om livestreaming af byrådsmøder. Behandling af oplysninger om politisk overbevisning sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, litra e, hvorefter behandling af følsomme personoplysninger kan ske, når oplysningerne er tydeligt offentliggjort af den registrerede selv.

Optagelserne vil blive sendt på Vejen Kommunes hjemmeside. Optagelserne vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside i op til 13 dage. Herefter vil optagelserne blive slettet.

Vejen Kommune er ansvarlig for den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med live streamingen. Hvis du har spørgsmål hertil, kan du kontakte Vejen Kommune v. chefkonsulent Anja Maarslet, amaa@vejen.dk, 79 96 60 27.

Har du generelle spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Vejen Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO), Simone L. Reindl, dpo@vejen.dk eller 79 96 60 34.