Skip til hoved indholdet

Aktindsigt

I den offentlige forvaltning gælder der et princip om offentlighed. Det betyder, at enhver som udgangspunkt kan forlange at se alle de dokumenter som kommunen besidder i en sag.

Der er i dansk ret mulighed for at få aktindsigt efter to lovgivninger: offentlighedsloven og forvaltningsloven. Alle kan søge om aktindsigt efter offentlighedsloven, mens det kun er parter i en sag, som kan søge om aktindsigt efter forvaltningsloven. Hertil skal nævnes, at man er bedre stillet som part i en sag, altså adgangen til aktindsigt er større efter forvaltningsloven.

Adgangen til aktindsigt er ikke uden undtagelser. Undtagelserne vil blive nævnt nedenfor.

Aktindsigt efter offentlighedsloven

Som nævnt er det alle og enhver, der kan søge om aktindsigt efter offentlighedsloven. For at du kan få aktindsigt, skal du rette henvendelse til kommunen og angive de oplysninger som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres. F.eks. vil en henvendelse omkring aktindsigt i X-skole ikke være nok. Måske er der en, flere eller ingen sager vedrørende skolen. Du kan også vælge at angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.
 
Aktindsigten omfatter som udgangspunkt alle dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i en sagsbehandling samt indførelser i journaler, registre m.v.

Dertil er der nogle undtagelser, hvor der ikke er mulighed for at få aktindsigt. De vigtigste undtagelser er:

  • Sager vedrørende strafferetspleje (alt vedr. strafferet) og ansættelse og forfremmelse.
  • Dokumenter der er interne i kommunen.
  • Oplysninger om rent private forhold samt oplysninger, der er undergivet tavshedspligt.

Reglerne findes i offentlighedslovens kapitel 2. Se offentlighedsloven.

Aktindsigt efter forvaltningsloven

Som nævnt er det en part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af kommunen, der kan søge om aktindsigt efter forvaltningsloven. For at du kan få aktindsigt, skal du rette henvendelse til kommunen og angive/præcisere den sag, du ønsker aktindsigt i.

Aktindsigten omfatter som udgangspunkt alle sagens dokumenter samt indførelser i journaler, registre m.v. Dertil er der nogle undtagelser, hvor der ikke er mulighed for at få aktindsigt. De vigtigste undtagelser er:

  • Sager vedrørende strafferetlig forfølgning og ansættelse m.v. (dog ikke oplysninger omkring dig selv)
  • Dokumenter, der er interne i kommunen.

Reglerne findes i forvaltningslovens kapitel 4. Se forvaltningsloven.

Klage

Er du utilfreds med den aktindsigt, du har fået eller ikke har fået, har du mulighed for at klage over denne afgørelse. Klagen påklages til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, som aktindsigten vedrører.

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 60 60.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.09

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen