Vej og Park

Hvis der opstår akutte situationer på vejnettet, der er til fare for
trafiksikkerheden, f.eks. større huller i kørebanen, ituslåede kloak dæksler,
tabte genstande, væltede træer, vand på kørebanen, døde dyr m.v. kontaktes:

Vejen Kommune, Teknik & Miljø tlf.: 79 96 50 00

Mandag til onsdag 8:00 - 15:30
Torsdag 8:00 - 16:30
Fredag 8:00 - 12:30

Hvis skaden sker uden for normal åbningstid kontaktes Falcks vagtcentral på

tlf.: 70 10 20 30

Oplys eventuelt Vejen Kommunes abonnementsnummer 00575000 ved henvendelse til Falck. 

Risiko for oversvømmelse af ejendomme

Ved risiko for akut oversvømmelse af ejendomme:

Ring 1-1-2 (Alarmcentralen)