Akut hjælp

Ring 1-1-2 (Alarmcentralen)

Her du akut brug for hjælp fra politiet, ambulance eller brandvæsnet skal du ringe 1-1-2.

Du skal oplyse følgende:

  • Hvor ulykken er sket
  • Hvad der er sket
  • Er der kommet personer til skade
  • Hvorfra ringer du (adresse og telefon)

Ring 1-1-4 (Politiet)

Hvis det ikke er akut og du skal i kontakt med politiet skal du ringe 1-1-4.

Hvis du vil anmelde et indbrud, et tyveri eller lignende skal du benytte dette nummer.

Akut forurening - Ring 1-1-2 (Alarmcentralen)

Hvis du opdager en akut forurening skal du straks ringe 1-1-2.
Du skal oplyse følgende:

  • Hvor forureningen er sket
  • Hvad der er sket
  • Er der risiko for at forureningen kan sprede sig
  • Er der fare for mennesker eller dyr
  • Hvorfra ringer du (adresse og telefon)

Ved en akut forurening forstås spild eller udslip af olie, kemikalier, gylle, spildevand og lignende, til jorden, søer, vandløb eller havet.

Kloak og spildevand

Elforsyning i Vejen Kommune

Naturgasforsyning