Naturgasforsyning

I tilfælde af akutuheld med naturgas - brud på en ledning eller lignende, skal du kontakte

Evida tlf. 62 25 91 14

Læs mere på Evidas hjemmeside om naturgas