Naturgasforsyning

I tilfælde af akutuheld med naturgas - brud på en ledning eller lignende, skal du kontakte

Ørsted tlf. 72 10 20 30

Læs mere på Ørsteds hjemmeside om naturgas