Beredskab

Når der er en ulykke, er et stort antal myndigheder i færd med at hjælpe.

Beredskabets primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe personskader, ejendom og miljø i tilfælde af ulykker og katastrofer.

Kontakt TrekantBrand på tlf. 76 81 08 00 eller via TrekantBrand.dk

Beskyttelsesrum

På TrekantBrands hjemmeside, finder du et oversigtskort over alle dækningsgrave, beskyttelsesrum og sikringsrum i Vejen Kommune, og hvor mange mennesker, der plads til.

Se dækningsgrave, beskyttelsesrum og sikringsrum