Akut hjælp

Ring 1-1-2 (Alarmcentralen)

Har du akut brug for hjælp fra politiet, ambulance eller brandvæsnet, skal du ringe 1-1-2.

Du skal oplyse følgende:

  • Hvor ulykken er sket
  • Hvad der skete
  • Er der kommet personer til skade
  • Hvorfra ringer du (adresse og telefon)

Ring 1-1-4 (Politiet)

Hvis det ikke er akut og du skal i kontakt med politiet skal du ringe 1-1-4.

Hvis du vil anmelde et indbrud, et tyveri eller lignende skal du benytte dette nummer.

Akut forurening - Ring 1-1-2 (Alarmcentralen)

Hvis du opdager en akut forurening skal du straks ringe 1-1-2.
Du skal oplyse følgende:

  • Hvor forureningen er sket
  • Hvad der skete
  • Er der risiko for at forureningen kan sprede sig
  • Er der fare for mennesker eller dyr
  • Hvorfra ringer du (adresse og telefon)

Ved en akut forurening forstås spild eller udslip af olie, kemikalier, gylle, sewage og lignende til jorden, søer, vandløb eller havet.