Publikationer

Her kan du læse relevante dokumenter fra Indkøbskontoret.

Udbudsstrategi og udbudspolitik

Udbudsstrategien for Vejen Kommune er godkendt af Byrådet den 7. december 2010.

 

 

Læs Vejen Kommunes udbudspolitik og udbudsstrategi

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Martin Larsen, Indkøb, tlf. 79 96 61 32 mail: mala@vejen.dk

 

Indkøbspolitik

Læs Vejen Kommunes Indkøbspolitik

En ny Udbuds- og Indkøbspolitik er under udarbejdelse og forventes godkendt af Byrådet ultimo 2018