Fakturering til kommunen

Elektroniske regninger sendes til EAN-nummer

Vi modtager kun elektroniske regninger via vores EAN-nummer.
Der er flere muligheder for at sende din regning elektronisk

  • Send regningen via dit økonomisystem
  • Benyt Fakturablanketten på Virk.dk

Benyt, mod betaling, et scanningsbureau som sørger for at sende din regning elektronisk

Vejen Kommune skifter økonomisystem ved årsskiftet

Det betyder, at det gamle økonomisystem lukkes pr. 14. december 2023 og konvertering til det nye økonomisystem påbegyndes.

Det nye økonomisystem sættes i drift den 3. januar 2024.

I den mellemliggende periode vil vi kunne modtage elektroniske fakturaer på sædvanligvis, men vi har ikke mulighed for at betale dem før det nye økonomisystem er i drift og vores medarbejdere er uddannet til at godkende modtagne fakturaer og slutteligt gennemføre betaling.

Derfor kan det forekomme, at nogle leverandører vil opleve, at vi overskrider en given betalingsfrist. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at mindske eventuelle gener, men håber ligeledes på leverandørernes forståelse.

Fakturaer som er modtaget og godkendt til betaling inden d. 14. december 2023 vil blive udbetalt pr. denne dato, selvom betalingsfristen kan ligge på et senere tidspunkt.

Vi vil derfor opfordre til, at vores leverandører sender fakturaer for leverede varer/ydelser der vedrører regnskabsår 2023 i god tid inden den 14. december 2023.

NemHandel

Sådan bliver du klar til NemHandel

Du kan sende fakturaer ved hjælp af NemHandel til alle offentlige myndigheder og institutioner. Der er flere muligheder for at komme i gang:

  • Har din virksomhed et økonomisystem? Så forhør dig hos din it-leverandør om dit system kan sende fakturaer i OIOUBL-format og sende til NemHandel, eller hvornår det bliver muligt at opgradere til en ny systemversion med NemHandel.
  • Har du ikke indbygget forsendelse i økonomisystemet men kan danne en NemHandelsfaktura, kan du finde forskellige udbydere på nettet.
    Du kan evt. downloade/læse om NemHandelsprogrammet på www.nemhandel.dk
  • Har du ikke et økonomisystem, kan du sende NemHandelsfaktura via fakturaportaler på internettet. Nogle indtastningsportaler er uden omkostninger, mens andre tager et gebyr for deres service. Prøv evt. fakturablanketten på www.virk.dk
EAN-numre

Når du sender en regning til Vejen Kommune, er det vigtigt, at du på regningen også noterer rekvirentens navn.

Klik på et link nedenfor hvis du vil se EAN-numre for en bestemt afdeling.

Arbejdsmarked
Beskæftigelsesordning
Botilbud
Børn
Børnehaver
Familie, Handicap & Socialpsykiatri
IT
PPU
Skoler, Kultur & Fritid
Sekretariat og Borgerservice
Sundhed og Sammenhæng
Teknik og Miljø
Ældre & Rehabilitering
Økonomi
Øvrige

EAN-numre i alfabetisk orden efter navn

EAN-nummer Afdeling/institution
  Arbejdsmarked
5798005410508   Arbejdsmarked
5798005410454 Integrationen
  Beskæftigelsesordning:
5798005423386 Beskæftigelses- og UdviklingsCenter (BUC)
5798005410553 Kærsdalgård
5798005410546 Værkstedet, Vejen
  Botilbud:
5798005406099 Bofællesskabet Bakkehuset, Rødding
5798005410010 Botilbuddet Bøgely
5798005406044 Bo- og beskæftigelsescenter Dagcenter Kærhøj
5798005406976 Holtegården
5798005423416 Lille Veum
5798005407409 Center Linje Fem
5798005406020 Bo- og beskæftigelsescenter Nørregadehus 75
5798005406006 Socialpædagogisk Center
5798005406068 Bo- og beskæftigelsescenter Værkstedet, Elmegade
5798005435006 Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang
  Børn
5798005410300 Børn
5798005410324 Dagtilbud
  Børnehaver:
5798005405702 Andst Børnehave, Andst Børnecenter
5798005405856 Askov-Malt Børnehave område 2
5798005405108 Bakkegårdens Børnehave område 3
5798005423256 Børneborgens Børnehave område 1
5798005405405 Børnehaven Billingland område 3
5798005405504 Børnehaven Egebo
5798005389927 Børnehaven Luna
5798005432708 Børnehuset, Glejbjerg
5798005390961 Børnehaven Akaciehøj, Lintrup Børnecenter
5798005392040 Skodborg Børnehave afd. Søndergade Skodborg Børnecenter
5798005392682 Lindehuset område 2
5798005423300 Vestervang område 1
5798005405009 Dagplejen
5798005433002 Føvling Børnehave, Børnecenter
5798005391609 Galaksen område 2
5798005405801 Gesten Børnehave, Børnecenter
5798005405306 Kildevængets Børnehave område 3
5798005423270 Lindknud Børnehave, Holmeå Børnecenter
5798005432807 Regnbuen, Hovborg
5798005423287 Æblehaven
5798005406013 Specialbørnehaven, Sløjfen
5798005405993 Børnehaven Spiloppen område 2
5798005432906 Tumlehøj
5798005405900 Veerst-Bække Børnehave område 1
5798005405207 Vorupparkens Børnehave område 3
  Sekretariat & Borgerservice
5798005410607 Borgerservice
5798005410423 Enkeltydelser, aktivloven
5798005410911 Grafisk Team
5798005410638 Kørselskontoret
5798005410621 Helbredstillæg, pensionsloven
5798005410720 Personale
5798005410706 Sekretariat-Jura
  Familie, Handicap & Socialpsykiatri
5798005410393 Familie, Handicap & Socialpsykiatri
5798005410430 Handicapteam - børn og unge
5798005410447 Handicapteam - voksne
  PPU
5798005403043 PPU - Pædagogisk/Psykologisk understøttelse og udvikling
  Til top
  Skoler, Kultur & Fritid:
5798005410201 Skoleafdeling
5798005410775 Kultur & Fritid
5798005403104 Andst Børnecenter
5798005403203 Askov-Malt Skole og SFO
5798005423331
5798005423539
Brørupskolen
Brørupskolen SFO
5798005403401 Bække Skole og SFO
5798005434207 Føvling Børnecenter
5798005403500 Gesten Børnecenter og SFO
5798005434009 Glejbjerg Børne- og Skolecenter
5798005403302 Grønvangsskolen og SFO
5798005434603 Højmarkskolen
5798005390138 Jels Skole
5798005423355 Holmeåskolen Børnecenter
5798005390763 Lintrup Børnecenter
5798005404156 Musikskolen
5798005391173 Rødding Skole
5798005391814
5798005391821
Skodborg Skole Børnecenter
Skodborg Skole, SFO
5798005404033 Skolebiblioteket, Vejen
5798005404101 Ungdomsskolen
5798005404118 Ungekontakten
5798005403968 Vejledning Vejen
5798005403906
5798005403951
Østerbyskolen og Specialundervisningscentret
Østerbyskolen, SF
  Sundhed & Sammenhæng:
5798005410355 Sundhed & Sammenhæng
5798005410386 Brørup Sundhedscenter
  Til top
  Teknik og Miljø:
5798005410157 Teknik og Miljø
5798005409403 Affald og Genbrug
5798005410126 Bygninger og Anlæg
5798005423508 Bygningsvedligeholdelse
5798005410829 Erhverv & Plan
5798005409809 Værksted maskiner/materiel
5798005409823 Gadelys
5798005410096 GIS-Teamet
5798005410737 Teknisk Service
5798005409502 Vej & Park, Drift
5798005409885 Vintervedligeholdelse
  Ældre & Rehabilitering:
5798005423409 Brørup Hjemmepleje
5798005410492 Hjælpemiddelservice Vejen
5798005410232 Inkontinenshjælpemidler
5798005410409 Personlige hjælpemidler
5798005410089 Special Hjemmeplejen
5798005410416 Terapeutgruppen
5798005435907 Ældre & Rehabilitering
5798005410072 Akut Sygeplejen
  Ældrecentre
5798005407201 Birkely, område Syd
5798005435709 Blomsterengen Ældrecenter
5798005423393 Dagcenter Fredenshjem
5798005407812 Dixensminde
5798005393115 Enghaven, Enghuset
5798005410034 Holsted Aktivitetscenter
5798005407607 Knudepunktet
5798005407102 Kærdalen, område Nord
5798005407300 Lindecentret, område Veerst-Bække
5798005423423 Plejehjemmet Lundtoft
5798005410027 Rødding Aktivitetshus
5798005436102 Åparken Ældrecenter
5798005435501 Åstruplund Ældrecenter
  Økonomi
5798005410850 IT
5798005402800 Økonomi
5798005410478 Ældreområdet
  Øvrige:
5798005404804 Vejen kommunale tandpleje
5798005404002 Folkebiblioteker
5798005408000 Madservice-Vejen
5798005409977 Kantine Brørup
5798005394235 Kantine Rødding
5798005410058 Kantine Søndergade
5798005409991 Kantine Vejen
5798005404057 Vejen Kunstmuseum