E-handel

Jf. KL´s fælleskommunale indkøbsstrategi anvender Vejen Kommune E-handel som en naturlig del af indkøbsopgaven.

Direktionen i Vejen Kommune vil med baggrund i E-handel skabe en platform for effektive og professionelle indkøb. Der skal spares penge og frigøres tid, der kan bruges på borgernær service.

I Vejen Kommune har vi et ambitiøst ønske om, at være blandt de førende i Danmark på E-handelsområdet. 

E-handelsfunktionen indebærer kontinuerlig fokus på sikker drift af E-handelssystemet, effektivisering, forenkling, forbedring og udvikling af området, hvor E-handelskonsulenten har en central rolle.

Hertil har E-handelskonsulenten til opgave, at rådgive, undervise og supportere brugerne, så det er nemt for den enkelte medarbejder at købe ind. Derudover sikre at Indkøbsstrategiens mål nås ved systematisk intern opfølgning og indsats overfor afdelinger og institutioner, samt identificere nye uopdyrkede E-handelsområder.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte:

Maria Hansen, tlf. 79 96 60 42.