Voksenlærling

Mere information

Jobcentret udbetaler tilskud til arbejdsgiveren bagud for en måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet.

Hvis anmodningen er modtaget senest den 15. i en måned, udbetales tilskuddet til arbejdsgiveren inden den 15. i den efterfølgende måned.

Modtager jobcentret anmodningen efter den 15. i en måned, udbetales tilskuddet senere til arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren skal på begæring afgive de nødvendige oplysninger til jobcenteret til brug for administrationen af ordningen. Jobcentret kontrollerer oplysningerne i eIndkomstregisteret.

Tilskuddet udbetales til den enhed i virksomheden, der har indgået uddannelsesaftalen. Tilskuddet indsættes på virksomhedens NemKonto.