Vintertjeneste

Vejen Kommunes ansvar og pligter

Vejen Kommune har ansvaret for saltning og snerydning af cirka 1.270 km kommuneveje.

Vores vinterberedskab løber fra 15. oktober til 15. april.

Vejene er opdelt i 4 klasser - Klasse I, II, III og IV veje. Derudover har vi klasse II stier. Saltnings- og snerydningsindsatsen er prioriteret således:

  • Klasse I veje salter og snerydder vi på alle tider af døgnet
  • Klasse II veje salter og snerydder vi som minimum mellem kl. 05:00 og kl. 21:00
  • Klasse III veje salter og snerydder vi som udgangspunkt kun mellem kl. 05:00 og kl. 21:00
  • Klasse IV veje tilstræbes holdt farbare ved saltning/grusning og snerydning efter ekstreme vejrsituationer, så som eksempelvis snestorm. Indsats igangsættes, når opgaverne på klasse I-, II- og III-veje tillader det og kun indenfor normal arbejdstid (hverdage mellem kl. 07:00 og kl. 15:30).
  • Klasse II stier salter og snerydder vi kun mellem kl. 05:00 og 21:00.

Se kort over saltning og snerydning i Vejen Kommune

Vi renholder kommunens offentlige veje og stier efter en fastlagt praksis, og derudover når særlige forhold kræver det.

Læs mere i kommunens Vinter- og renholdelsesregulativ

Beredskabsperiode

Vinterberedskabet er etableret i perioden 15. oktober til 15. april.

Overvågning

Vagtcentralen i Sønderborg fortager i døgnets 24 timer overvågning af vej- og vejrsituationen i Vejen Kommune.

De 6 glatføremålestationer, der er placeret i Vejen Kommune, samt glatføremålestationerne, der er placeret i nabokommunerne, giver i glatførevarslingssystemet VejVejr en god mulighed for at overvåge vej- og vejrsituationen i Vejen Kommune.

Vagtordninger

Vejen Kommune har indgået et samarbejde med Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg Kommuner om etablering af en fælles vagtcentral beliggende i Sønderborg.

Vagtcentralen er i beredskabsperioden døgnbemandet af vagter. Der etableres en bagvagt, som består af den vinteransvarlige fra hver af de 5 kommuner. Bagvagten går således på skift mellem kommunerne.

Når bagvagten og vagtcentralen har vurderet, at der ud fra de oplysninger der foreligger, bliver glat på klasse I-vejene, fortager centralvagten udkald til glatførebekæmpelse.

I de enkelte kommuner etableres en vintervagt og en inspektionsvagt. Vintervagten og inspektionsvagten kører inspektion og tager beslutning til, om der skal kaldes ud til glatførebekæmpelse eller snerydning på klasse II-, III- og IV-veje og stier i kommunen.

Vintervagten tager i samråd med inspektionsvagten beslutning om handlingsplanen når glatførebekæmpelse eller snerydning skal iværksættes. Udkald til vintertjeneste på klasse II-, III- og IV-veje samt stier fortages af vagtcentralen efter aftale med vintervagten og registreres i udkaldssystemet Vinterman.

Udkald

Som udkalds- og administrationssystem anvendes Vinterman.

Når vagtcentralen og bagvagten har vurderet, at der ud fra de oplysninger der foreligger, bliver glat, fortages udkald til præventiv glatførebekæmpelse på klasse I-vejene.

Vintervagten og inspektionsvagten vurderer i fællesskab om der er behov for igangsætning af vinteraktivitet på klasse II-, III- og IV-vejene samt klasse II-stierne.

Læsning og montage

Udføres på Vejen Kommunes Materialegård i Brørup.

Nødsituationer

Falck, læger, hjemmeplejen, dyrlæger m.m. kan i nødsituationer rekvirere sneplovsassistance hele døgnet.

Vej- og vejrsituationen

Lyt til Radio Syds morgenudsendelser.

Oplysninger kan endvidere fås på www.vintertrafik.dk