Vintertjeneste

Vejen Kommunes ansvar og pligter

Vejen Kommune har ansvaret for saltning og snerydning af cirka 1.270 km kommuneveje.

Vores vinterberedskab løber fra 15. oktober til 15. april.

Vejene er opdelt i 4 klasser - Klasse I, II, III og IV veje. Saltnings- og snerydningsindsatsen er prioriteret således: 

  • Klasse I veje salter og snerydder vi på alle tider af døgnet
  • Klasse II veje salter og snerydder vi som minimum mellem kl. 05:00 og kl. 21:00
  • Klasse III veje salter og snerydder vi som udgangspunkt kun mellem kl. 05:00 og kl. 21:00
  • Klasse IV veje tilstræber vi at holde farbare i det omfang, indsatsen på klasse I og II veje er afsluttet. Klasse IV veje saltes/gruses og sneryddes efter ekstreme vejrsituationer.

Se kort over saltning og snerydning i Vejen Kommune.

Vi renholder kommunens offentlige veje og stier efter en fastlagt praksis, og derudover når særlige forhold kræver det.

Læs mere i kommunens Vinter- og renholdelsesregulativ