Vintertjeneste

Vejen Kommunes ansvar og pligter

Vejen Kommune har ansvaret for saltning og snerydning af cirka 1.270 km kommuneveje.

Vores vinterberedskab løber fra 15. oktober til 15. april.

Vejene er opdelt i 4 klasser - Klasse I, II, III og IV veje. Saltnings- og snerydningsindsatsen er prioriteret således: 

  • Klasse I veje salter og snerydder vi på alle tider af døgnet
  • Klasse II veje salter og snerydder vi som minimum mellem kl. 05:00 og kl. 21:00
  • Klasse III veje salter og snerydder vi som udgangspunkt kun mellem kl. 05:00 og kl. 21:00
  • Klasse IV veje tilstræbes holdt farbare ved saltning/grusning og snerydning efter ekstreme vejrsituationer, så som eksempelvis snestorm. Indsats igangsættes, når opgaverne på klasse I-, II- og III-veje tillader det og kun indenfor normal arbejdstid (hverdage mellem kl. 07:00 og kl. 15:30).

Se kort over saltning og snerydning i Vejen Kommune

Vi renholder kommunens offentlige veje og stier efter en fastlagt praksis, og derudover når særlige forhold kræver det.

Læs mere i kommunens Vinter- og renholdelsesregulativ