Skip til hoved indholdet

Vintertjeneste

Vejen Kommune har ansvaret for, at trafikanterne kan komme sikkert frem på kommunens offentlige veje og stier, særligt i vinterperioden når sneen falder og vejene bliver glatte. Som grundejer har du dog også en række forpligtelser om vinteren.

Vejen Kommunes ansvar og pligter

Vejen Kommune har ansvaret for saltning og snerydning af cirka 1.270 km kommuneveje.

Vores vinterberedskab løber fra 15. oktober til 15. april.

Vejene er opdelt i 4 klasser - Klasse I, II, III og IV veje. Derudover har vi klasse II stier. Saltnings- og snerydningsindsatsen er prioriteret således:

  • Klasse I veje salter og snerydder vi på alle tider af døgnet
  • Klasse II veje salter og snerydder vi som minimum mellem kl. 05:00 og kl. 21:00
  • Klasse III veje salter og snerydder vi som udgangspunkt kun mellem kl. 05:00 og kl. 21:00
  • Klasse IV veje tilstræbes holdt farbare ved saltning/grusning og snerydning efter ekstreme vejrsituationer, så som eksempelvis snestorm. Indsats igangsættes, når opgaverne på klasse I-, II- og III-veje tillader det og kun indenfor normal arbejdstid (hverdage mellem kl. 07:00 og kl. 15:30).
  • Klasse II stier salter og snerydder vi kun mellem kl. 05:00 og 21:00.

Vi renholder kommunens offentlige veje og stier efter en fastlagt praksis, og derudover når særlige forhold kræver det.

Læs mere om vintertjenesten

Vinterberedskabet er etableret i perioden 15. oktober til 15. april.

Vagtcentralen i Sønderborg fortager i døgnets 24 timer overvågning af vej- og vejrsituationen i Vejen Kommune.

De 6 glatføremålestationer, der er placeret i Vejen Kommune, samt glatføremålestationerne, der er placeret i nabokommunerne, giver i glatførevarslingssystemet VejVejr en god mulighed for at overvåge vej- og vejrsituationen i Vejen Kommune.

Vejen Kommune har indgået et samarbejde med Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg Kommuner om etablering af en fælles vagtcentral beliggende i Sønderborg.

Vagtcentralen er i beredskabsperioden døgnbemandet af vagter. Der etableres en bagvagt, som består af den vinteransvarlige fra hver af de 5 kommuner. Bagvagten går således på skift mellem kommunerne.

Når bagvagten og vagtcentralen har vurderet, at der ud fra de oplysninger der foreligger, bliver glat på klasse I-vejene, fortager centralvagten udkald til glatførebekæmpelse.

I de enkelte kommuner etableres en vintervagt og en inspektionsvagt. Vintervagten og inspektionsvagten kører inspektion og tager beslutning til, om der skal kaldes ud til glatførebekæmpelse eller snerydning på klasse II-, III- og IV-veje og stier i kommunen.

Vintervagten tager i samråd med inspektionsvagten beslutning om handlingsplanen når glatførebekæmpelse eller snerydning skal iværksættes. Udkald til vintertjeneste på klasse II-, III- og IV-veje samt stier fortages af vagtcentralen efter aftale med vintervagten og registreres i udkaldssystemet Vinterman.

Som udkalds- og administrationssystem anvendes Vinterman.

Når vagtcentralen og bagvagten har vurderet, at der ud fra de oplysninger der foreligger, bliver glat, fortages udkald til præventiv glatførebekæmpelse på klasse I-vejene.

Vintervagten og inspektionsvagten vurderer i fællesskab om der er behov for igangsætning af vinteraktivitet på klasse II-, III- og IV-vejene samt klasse II-stierne.

Udføres på Vejen Kommunes Materialegård i Brørup.

Falck, læger, hjemmeplejen, dyrlæger m.m. kan i nødsituationer rekvirere sneplovsassistance hele døgnet.

Lyt til Radio Syds morgenudsendelser.

Oplysninger kan endvidere fås på www.vintertrafik.dk

Snerydning

Som nabo til vejen har du pligt til at rydde sne og eventuelt gruse eller salte fortovet foran din grund, så det er sikkert at færdes.

Snerydning

Andrea Schultz

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.18

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen