Trafikplanlægning

Cykelruteplan 2016-2019

I Cykelruteplanen 2016-2019 er en række forslag til udbygning af cykelrutenettet og forbedring af trygheden for cyklisterne i Vejen Kommune oplistet og beskrevet. Det overordnede mål for Cykelruteplanen er at få flere til at cykle.

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022

Denne trafiksikkerhedsplan efterfølger Trafiksikkerhedsplan 2013-2016, og beskriver retningslinjerne for trafiksikkerhedsarbejdet i Vejen Kommune frem mod 2022. Planen lægger op til at indsatsen på trafiksikkerhedsområdet forstærkes og målrettes de kommende års udfordringer.

Målsætningen for trafiksikkerhedsarbejdet i Vejen Kommune følger den nationale målsætning. Trafiksikkerhedsplanen indeholder derfor bl.a. en overordnet målsætning om, at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikuheld i Vejen Kommune med 50 % inden udgangen af 2020. Der er desuden opstillet en række indsatser, herunder samarbejder og kampagner, som tænkes anvendt frem mod 2022. 

Læs den samlede Trafiksikkerhedsplan

Vejklassificeringsplan

Vejklassificeringsplanen opdeler vejnettet i klasser i forhold til strækningens anvendelse og overordnede funktion. Desuden opstilles retningslinjer for udformning og indretning af vejstrækninger i de enkelte vejklasser.

Kort over klassificering af vejene i Vejen Kommune.