Trafikplanlægning

Cykelruteplan 2016-2019

I Cykelruteplanen 2016-2019 er en række forslag til udbygning af cykelrutenettet og forbedring af trygheden for cyklisterne i Vejen Kommune oplistet og beskrevet. Det overordnede mål for Cykelruteplanen er at få flere til at cykle.

Vejklassificeringsplan

Vejklassificeringsplanen opdeler vejnettet i klasser i forhold til strækningens anvendelse og overordnede funktion. Desuden opstilles retningslinjer for udformning og indretning af vejstrækninger i de enkelte vejklasser.

Kort over klassificering af vejene i Vejen Kommune.