Skip til hoved indholdet

Trafikplanlægning

Udviklingen på vejområdet søges forankret i sektorplaner. Planerne sikrer, at interessenterne bliver hørt, at udviklingen er fagligt baseret - og de medvirker til at styrke det politiske engagement.

Om trafikplanlægning

I Cykelruteplanen 2021-2024 er en række forslag til udbygning af cykelrutenettet og forbedring af trygheden for cyklisterne i Vejen Kommune oplistet og beskrevet.

Det overordnede mål for Cykelruteplanen er at få flere til at cykle.

Askov by er en af de mest kendte byer i Vejen Kommune, og fremstår med en bymidte med tydelige spor fra en stærk kulturhistorie, som kan føres tilbage til højskolebevægelsens begyndelse. Bygningsmassen i bymidten er et af Vejen Kommunes kulturmiljøer, og særligt højskolen og området omkring dammen har en særlig betydning og potentiale.

Som følge af udvidelserne i Vejen Syd, nye boliger i Askov og en udvidelse af pasningskapaciteten er der behov for en renovering og fornyelse af bymidten. Bymidten er presset af trafikken, hvilket påvirker bymiljøet og området generelt. Områderne syd for Askov er i fortsat vækst og dermed forøges trafikmængden i de kommende år.

Planen er udført i tæt samarbejde med Askov Bylaug og øvrige interessenter i lokalområdet. Planen skal danne grundlag for de kommende års sanering af bymidten, samt indretning af infrastrukturen og gaderummene.

Hele planen kan læses her

Teknik & Miljø udfører mellem 75 og 100 trafiktællinger om året. Trafiktællingerne giver viden om, hvor mange biler der kører på vejene, hvor stærkt de kører og hvordan trafikkens sammensætning er i forhold til antallet af lette og tunge køretøjer.

Denne viden bliver benyttet, når vedligeholdsarbejdet bliver planlagt, når trafiksikkerhedsindsatsen planlægges, og når vi vurderer nye vejtekniske løsninger.

Hvis du kender en lokalitet hvor trafikken afvikles uhensigtsmæssigt, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan vurdere, om der er behov for tælling af trafikken på stedet.

Trafiktællinger udført i Vejen Kommune

Vejklassificeringsplanen opdeler vejnettet i klasser i forhold til strækningens anvendelse og overordnede funktion. Desuden opstilles retningslinjer for udformning og indretning af vejstrækninger i de enkelte vejklasser.

Kort over klassificering af vejene i Vejen Kommune.

Anders Pedersen

Teknik & Miljø

Ring til os

Denne side er printet den 13-07-2024 23.07

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen