Skip til hoved indholdet

Etablering af overkørsel

Vejen Kommune kræver at der søges tilladelse ved anlæg af ny indkørsel, flytning, udvidelse eller nedlæggelse af eksisterende overkørsler mod offentlig vej/områder samt privat fællesvej.

Generelle betingelser for etablering af overkørsler

Når Vejen Kommune har godkendt, at der må anlægges en overkørsel, så skal overkørslen anlægges inden for 24 måneder fra tilladelsens dato. Overkørslen etableres af ansøgeren og for ansøgerens egen regning. Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis overkørslen ikke anlægges inden for tilladelsens tidsfrist.

Hvad skal du sørge for:

Ansøgeren skal inden arbejdet påbegyndes søge oplysninger om beliggenheden af kabler og ledninger i arealet, hvor overkørslen ønskes anlagt. Som eksempel på ledninger kan nævnes telefon, vand, gas, antenneanlæg mm. Såfremt det er nødvendigt at foretage flytning af kabler eller ledninger skal det ske efter aftale mellem ansøgeren og ledningsejeren, og uden udgift for ejeren af vejarealet.

Ansøgeren skal senest 2 dage før arbejdet iværksættes underrette Vejen Kommunes tilsynsførende på det på tilladelsens oplyste telefonnummer. Straks efter at overkørslen er anlagt, skal ansøgeren færdigmelde overkørslen til samme tilsynsførende.

Efter etablering:

Hvis overkørslen ligger i Vejen Kommunes vejareal, så overtager Vejen Kommune ansvaret og vedligeholdelsen af den del af overkørslen, som ligger i kommunens vejareal. Kommunens overtagelse af overkørslen forudsætter, at overkørslen er udført i overensstemmelse med tilladelsens vilkår, og at Vejen Kommune ved besigtigelsen efter færdigmeldingen ikke har haft bemærkninger til arbejdets udførelse.

Eksempel på udformning af nye overkørsler:

Peter Råby Lyck

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.19

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen