Sejlads

Regler for sejlads

Der er mange regler for sejlads på vandløb og søer i Vejen Kommune. Her kan du læse nogle af de vigtigste:

  • Sejlads er som udgangspunkt kun tilladt med kano, kajak og robåde.
  • Der må kun sejles på vandløb og søer, hvor der er flere bredejere og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret.
  • Sejlads må ikke udøves til skade for vandløbet og søen eller til ulempe for ejerne eller andre brugere.
  • Landgang, færdsel og ophold på privatejede arealer må kun finde sted efter aftale med ejerne.
  • Sejlads er kun tilladt mellem solopgang og solnedgang samt i bestemte perioder af året, med mindre andet er bestemt.
  • Efter sejlads på vandløb nedstrøms for dambrug skal fartøjet rengøres og desinficeres inden fornyet søsætning. Det skal dog kun ske, hvis søsætningen finder sted på vandløbstrækninger, der ligger opstrøms andre dambrug. Formålet er at forhindre spredning af fiskesygdomme.
  • Hvis man skifter mellem sejlads på forskellige vandløbssystemer, fx mellem Kongeåen og Holsted Å, skal fartøjet også rengøres og desinficeres.

Ønsker du mere information om reglerne for sejlads, kan du finde det i infoboksen "Mere information".

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til kanoudleje

Ansøgninger om tilladelse til kanoudlejning for 2021-2025

Efter de gældende regler i sejladsregulativet skal virksomheder, som vil udleje kanoer eller andre småfartøjer til sejlads på offentlige vandløb, søge om tilladelse hertil for en 5 årig periode ad gangen.

De hidtidige meddelte tilladelser er udløbet med udgangen af 2020. Det er derfor nu igen muligt at søge om tilladelse til at oprette udlejningsvirksomhed for den næste 5-års periode fra 2021-2025. De virksomheder, der godkendes hertil, vil blive tildelt et antal kvoteandele i overensstemmelse med de bestemmelser der er fastsat i sejladsregulativet. For at opnå autorisation skal udlejningsvirksomheden leve op til de regler der er beskrevet i regulativet.

Ansøgningens indhold

Ansøgning om tildeling af autorisation og kvoteandele skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, postadresse, telefonnummer og e-mail. Derudover skal det oplyses hvilke vandløb og hvor mange kvoteandele, der søges om tilladelse til. De mulige kvoteandele fremgår af sejladsregulativet.

Ansøgningen skal fremsendes til teknik@vejen.dk senest den 10. februar 2021.

Svar på ansøgning om tildeling af autorisation og kvoteandele forventes at kunne meddeles inden udgangen af april 2021.

Link til Sejladsregulativet ”Tillægsregulativ vedrørende Sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt” ses i info-boksen "Mere information".

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Søren Vinsløv, tlf.: 79 96 62 60 eller e-mail sv@vejen.dk.

 

Udlejningsbåde og institutionsejede fartøjer

Udlejning af kanoer og andre småbåde må kun ske efter tilladelse fra Vejen Kommune. Alle udlejningsbåde skal være registrerede og nummereret.

Se oversigt over autoriserede kanoudlejere.

Fartøjer ejet af institutioner, foreninger, klubber m.v. skal også registreres og forsynes med tydelig afmærkning med ejers navn og hjemsted. Disse fartøjer må ikke udlejes.

 

Hvor må jeg sejle?

I Vejen Kommune er det tilladt at sejle på de blå, grønne og sorte strækninger. På de røde strækninger er sejlads forbudt, fordi det er til skade for vandløbene samt plante- og dyrelivet.

Du kan se strækningerne på kortene nedenfor:

 

Ønsker du konkret viden om de enkelte strækninger, kan du læse mere i turbeskrivelserne:

Sejlads på Kongeåen

Sejlads på Sneum Å og Holsted Å

Sejlads på Holme Å

Sejlads på Tved Å og Flads Å

 

Ønsker du at sejle på Jels Søerne, kan du læse mere om mulighederne på FriluftsVejens hjemmeside.