Markvanding

Markvanding

Markvandingen udgør den helt dominerende del af grundvandsindvindingen i Vejen Kommune.

Markvandingen foregår i de tørre sommerperioder, hvor vandløb og søer også har behov for grundvand. Derfor er det nødvendigt at regulere markvandingen.

Etablering af boringer og indvinding af vand til vanding og/eller erhverv kræver derfor en tilladelse fra kommunen.