Havevanding

Etablering af havevandingsboring

Etablering af en boring for havevanding kræver tilladelse fra kommunen. Boringen skal etableres af en brøndborer.

Forudsætningen for en tilladelse er, at boringen ikke øger risikoen for en forurening af grundvandet. Der stilles derfor krav om, at boringen er indrettet hensigtsmæssigt og at indvindingen sker fra de øvre grundvandsmagasiner.