Grundvandssænkning

Tilladelse til grundvandssænkning

Ved bygge- og anlægsarbejder kan det være nødvendigt at sænke grundvandet. Større sænkninger af grundvandet kræver tilladelse fra kommunen, ligesom den efterfølgende afledning af vandet også kræver en tilladelse.

Der er undtagelser fra ovennævnte regel, men vi anbefaler, at du i alle tilfælde kontakter kommunen. Du kan desuden læse mere i folderen om Grundvandssænkning ved byggeri.