Grundvandsbeskyttelse

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Rent drikkevand er ikke en selvfølge. Det kræver omtanke og rettidig omhu, hvis vi skal bevare muligheden for at indvinde rent grundvand. Derfor er Vejen Kommune ved at udarbejde indsatsplaner for beskyttelsen af vores grundvand. Planerne fastlægger de aktiviteter, der skal være med til at sikre os rent grundvand.

Du kan nedenfor læse den gældende indsatsplan for beskyttelsen af grundvandet i Vejen Kommune:

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Vejen Kommune