Spildevand

Spildevand i byerne

Vejen Forsyning, der ejes af Vejen Kommune, driver det offentlige kloaknet i kommunens byer og større bymæssige bebyggelser. Derudover driver forsyningsselskabet 6 renseanlæg, der renser spildevandet fra kloaknettet inden vandet ledes til vandløb.

De største renseanlæg findes i Vejen, Rødding, Brørup og Holsted. Der er i dag ca. 11.700 brugere af spildevandsforsyningen.

I byerne ligger husene enten i et område, der er fælleskloakeret - spildevand og regnvand løber i samme ledning, eller i områder der er separatkloakeret - hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Kloakledningerne drives og vedligeholdes af Vejen Forsyning.
Ind i mellem ændres kloakering i et område fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Det kan være på baggrund af for dårlige ledninger, for små ledninger mv. Husejere vil i de områder få sendt et påbud om separatkloakering.
Du kan her se en lille film om separatkloakering og påbud.

Læs mere om det offentlige kloaknet på Vejen Forsynings hjemmeside.

Spildevand på landet

De ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak skal på anden måde sørge for, at spildevandet fra ejendommen håndteres så der ikke sker en uønsket belastning af miljøet. Dette indebærer typisk udskilning af bundfældelige stoffer med efterfølgende rensning af spildevandet.

Læs mere om spildevand på landet