Vild i Vejen

Gruppen hedder ”Vild i Vejen” og er et forum, hvor der kan drøftes ideer til, hvordan vi får mere biodiversitet i kommunen og være grundlag for samarbejde om at få en rigere natur.

Vild i Vejen medvirker, i samarbejde med kommunen, til at udvikle og igangsætte aktiviteter for at oplyse omkring biodiversitet.

Gruppen skal være med til at skabe et godt samarbejde mellem kommunen, naturvejleder, skoler, daginstitutioner, lokalråd, kirker, boligforeninger, grundejerforeninger, grønne organisationer, landbruget, markvildtslav m.fl. så der kan igangsættes flere fælles projekter til gavn for biodiversiteten.