Natur- og stipulje

Har du en idé til et projekt

  • der vil genskabe eller forbedre naturen til gavn for dyr og planter samt deres levesteder?
  • der vil genskabe eller sikre sammenhænge mellem mindre naturområder i landskabet?
  • der vil forbinde to områder i dit lokalområde med en ny natursti?

Ansøgningen skal minimum indeholde en beskrivelse af projektet og dets formål, samt et detaljeret budget for projektets udgifter og et kort over projektområdet. Hvis projektet ikke er på din jord, eller det strækker sig over flere ejeres matrikler, skal der foreligge oplysninger om ejernes accept i form af navn, adresse og underskrift.

Du kan kontakte team natur & landskab og få sendt et tilskudsskema.

Ansøgninger modtages hele året - og vil blive vurderet løbende.

Hver enkelt ansøgning vurderes og de bedste projekter vælges ud. Ansøger får besked om, hvorvidt projektet vil modtage tilskud eller ej. Tilskuddet vil blive udbetalt, når projektet er udført, og der foreligger et færdigt regnskab for projektet med kopi af faktura.