Vil du plante en skov?

Anmeld skovrejsning

Ansøg om VVM-screening af skovrejsning

Vi vil gerne have mere skov i Vejen Kommune, og i kommuneplanen er der udpeget områder, som vil egne sig til skovrejsning. Du kan se områderne i kommuneplanen ved at klikke på linket "Oplysninger på kort for din ejendom" i infoboksen "mere om skove og rydningspligt". Her kan du også se de områder, hvor skov er uønsket.

Kan jeg søge støtte til skovrejsning?

Staten kan give tilskud til ny skov i skovrejsningsområder. Tilskudsordningen bliver administreret af Miljøstyrelsen, og du kan læse mere om det på styrelsens hjemmeside ved at klikke på linket i infoboksen "mere om skove og rydningspligt".

Hvordan anmelder du etablering af skov?

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 hektar, skal du forud for etableringen anmelde det til kommunen. Du skal også ansøge om skovrejsning efter VVM-bekendtgørelsen. Du finder skemaer i infoboksen "ansøgningsskemaer". Skemaerne indsendes til kommunen.

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet.

Hvornår er skovrejsning uønsket?

Skovrejsning er uønsket i fx lavbundsområder og ådale, hvor det kan sløre landskabsbilledet. På beskyttede naturtyper er skovrejsning ulovlig, fordi den ødelægger levestederne for områdets dyre- og planteliv. Inden for sø- og åbeskyttelseslinjen må der normalt heller ikke rejses skov. Det samme gælder inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Du kan se bindingerne ved at klikke på linket "Oplysninger på kort for din ejendom" i infoboksen "mere om skove og rydningspligt".