Japansk Pileurt

Den Japanske Pileurt

Japansk Pileurt er en uønsket plante i den danske natur.  Den er meget aggressiv, da dens meget hurtige, høje og tætte vækst gør, at den skygger den naturlige vegetation væk. Japansk Pileurt ødelægger vandløb ved at fylde dem med stængler og rødder. Væksten er så voldsom, at den kan gennembryde asfalt, fundamenter, dræn, afløb og lignende. Får planten lov til at sprede sig uhindret, kan det have store økonomiske konsekvenser for samfundet og private grundejere.

Vejen Kommune har besluttet at bekæmpe japansk pileurt på egne arealer. Indsatsen sker på flere fronter.

  • Vi skal vide hvor planten vokser. Alle kolonier skal registreres på kort.
  • Vi skal bekæmpe de kolonier, vi har.
  • Vi skal undgå spredning, så problemet ikke bliver større.

Hvad kan du gøre?

Det er vigtigt, at du registrerer på kortet, hvor planten vokser. Når du har registreret den, kan du selv gøre en forskel. Vokser den på din grund, bør du bekæmpe den. Vær opmærksom på, at undgå spredning.

Registrer fund

Se på kort hvor der er fundet Japansk Pileurt i Vejen Kommune. Du kan registrere nye fund ved at indberette på vores side: "Gi' et praj". Følg linket og få hjælp til at indberette.

Bekæmp planten

Japansk Pileurt kan bekæmpes ved slåning eller kemisk bekæmpelse. Uanset hvilken metode du vælger, er det vigtigste, at du bliver ved. Du skal bekæmpe mange gange i hele vækstsæsonen og du skal blive ved i mindst 5 år. Hvis du springer et år over, er det spildt arbejde.

Undgå spredning

Heldigvis sætter planten endnu ikke frø i Danmark, men selv små afskårne dele af rod og stængel spirer villigt. Derfor må du aldrig smide den i naturen, kompostere den, aflevere den som haveaffald på genbrugspladsen eller give naboen en stikling.

Hvis du klipper, slår eller graver den væk, skal du samle alle plantedele i klare sække og aflevere den på genbrugspladsen til småt brandbart. Genbrugspladserne er klar til at modtage dig.