Skip til hoved indholdet

Hvor må jeg færdes i naturen?

Her kan du finde regler for færdsel i naturen.

Der findes en række regler for, hvordan vi må færdes i naturen.

I korte træk går de ud på at:

  • du må cykle og gå på veje og stier i skovene.
  • i skove ejet af staten og offentlige stiftelser må du også gå uden for stierne, men ikke cykle.
  • du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land, også selvom der er opsat skilte med "privat vej".
  • du må færdes til fods på udyrkede arealer, der ikke er indhegnede.
  • du må færdes i randzonerne langs vandløb og søer, hvis der er lovlig adgang fra en vej, sti eller fra et naboareal, hvor der er lovlig adgang til. Du må derfor ikke passere henover en mark (uanset om det er en stubmark eller lignende) for at komme til randzonen. Som udgangspunkt må du heller ikke gå langs et levende hegn eller skel for at komme til randzonen.
  • du må gå langs alle kyster og strande i Danmark.

Husk at hunde skal føres i snor hele året, når du færdes ude i det åbne land, dog skal du på strande og kyster kun føre hunde i snor i perioden fra 1. april - 30. september.

FriluftsVejen

FriluftsVejen finder du forslag til aktiviteter og gode oplevelser i naturen.

Inge Lise Møller Jensen

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 17.25

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen