Ulve i Klelund plantage

2024

Lige siden den første ulv blev konstateret i Klelund Dyrehave (august 2020) har forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet fulgt ulvene. De vurderer, at ulvene i Klelund også i 2024 vil yngle i dyrehaven. Ulvene opholder sig stadig i Dyrehaven og det er derfor højest sandsynligt, at de vil gøre et yngleforsøg igen i 2024. Derfor er et område i Klelund Dyrehave lukket for færdsel fra 1. april til 1. oktober 2024 – se kortet herunder.

2023

Nye observationer og vildtkameraoptagelser har dokumenteret, at ulveparret på Klelund også havde ynglesucces med i alt otte hvalpe i 2023. De otte hvalpe kan stamme fra ét kuld, men kan også være resultatet af to kuld, der siden er blevet slået sammen. I sjældne tilfælde kan afkom af et ulvepar have succes med at etablere sig indenfor hovedreviret med en ny ubeslægtet hanulv, der således accepteres i området af det eksisterende ulvepar. Det formodes kun at kunne ske i områder, hvor fødegrundlaget er tilstrækkeligt til at opfostre to hvalpekuld. DNA-analyser forventes at kunne besvare, hvorvidt to kuld hvalpe er blevet født i samme umiddelbare område, og i så fald hvilken hanulv, der er forælder til hvilke hvalpe.

2022

For andet år i træk havde ulvene i Klelund Dyrehave ynglesucces. I 2022 fik ulvene i Klelund nemlig seks hvalpe.

2021

Den nationale ulveovervågning kunne i april måned 2021 fortælle, at et nyt ulvepar, bestående af den danskfødte hanulv GW1469m og den tyskfødte hunulv GW1700f, havde etableret sig i Hovborgreviret i Sydjylland. Dette par fik to hvalpe inden for hegnet i Klelund i maj 2021. Efterfølgende optagelser viste, at der var mindst fire hvalpe i kuldet.

Har du set en ulv?

Har du husdyr, der er blevet bidt af en ulv?

Området er stadig afgrænset

I Klelund Dyrehave findes masser af vilde dyr og planter. Heriblandt en hjortevildtbestand bestående af kronvildt og råvildt. I 2016 blev en mindre bestand af vildsvin sat ud i det store område. Tre ulve har slået sig ned i plantagen. DNA-spor har bekræftet, at der er tale om to hanner og en hun, så der har været mulighed for, at de kunne yngle.

Ulven er en beskyttet dyreart, og derfor skal publikum holde sig til bestemte skovveje i plantagen og dermed i god afstand til ulvene. Vejen Kommune har meddelt tilladelse til, at færdslen i et afgrænset område i Klelund Plantage er begrænset. . Afgrænsning af plantagen markeres med skilte og information på stedet. 

Alle er velkomne til fortsat at gå en tur i området, men af hensyn til de ynglende ulve skal man holde sig fra det afgrænsede område. Er man heldig, kan man måske spotte ulvene fra det høje tårn i plantagen.

Klelund Dyrehave er et af Vejen Kommunes største sammenhængende naturområder med både skov- og hedearealer. Dyrehaven blev etableret i 2010 og dækker et areal på 1.415 ha med en hegnslængde på 17 km. Hele området forvaltes efter en række grundlæggende principper, der bl.a. skal prioritere naturbeskyttelse over benyttelse, genoprette naturlige økosystemer og fremme en vild og dynamisk naturudvikling. Den overordnede vision er at omdanne Klelund Dyrehave til en oase for den biologiske mangfoldighed.

Der vil stadig være rigeligt plads til både dyr og mennesker i Klelund Dyrehave. Ulven er fredet og underlagt den strengeste beskyttelse i EU, og det indebærer blandt andet, at myndighederne er forpligtet til at sikre, at den ikke bliver forsætligt forstyrret - og særligt ikke i yngletiden.

Generelt opfordrer Vejen Kommune publikum til at følge de retningslinjer der skiltes med i de private skove, altså at færdes på veje og stier, og ikke udenfor disse. Har man hund med, skal den føres i snor. Ønsker man at færdes på hesteryg i dyrehaven kan man købe et ridekort på Klelunds hjemmeside.

Fakta

Forskere har via DNA spor bekræftet, at den ene han er danskfødt (GW1469m), mens den anden han (GW1629m) og hunnen (GW1700f) begge er indvandret fra Tyskland.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus, der er ansvarlige for at overvåge ulven i Danmark på vegne af Miljøstyrelsen. Forskerne vil overvåge ulvene i Klelund, og hvor de har ophold, så de områder der lukkes af på sigt vil være der, hvor de har ynglehi.