Ulvepar i Klelund har fået fire hvalpe

Den nationale ulveovervågning kunne i april måned fortælle, at et nyt ulvepar, bestående af den danskfødte hanulv GW1469m og den tyskfødte hunulv GW1700f, havde etableret sig i Hovborgreviret i Sydjylland. Dette par har nu fået hvalpe inden for hegnet i Klelund.

Onsdag den 14. juli fangede vildtkameraer, opsat til at overvåge ulvene, to nye ulvehvalpe. Efterfølgende optagelser har vist, at der er mindst fire hvalpe i kuldet. Det er endnu for tidligt at udelukke, at kuldet er større. Hvalpene vurderes til at være født i begyndelsen af maj.

Optagelserne viser hvalpe, der færdes selvstændigt på skovveje i den del af plantagen, hvor offentlighedens adgang hen over sommeren har været midlertidigt begrænset netop for at sikre uforstyrrethed til det eventuelt ynglende ulvepar.

Se videoen med ulveungerne her

Kort over afspærring i plantagen

Området er stadig afgrænset

I Klelund Dyrehave findes masser af vilde dyr og planter. Heriblandt en hjortevildtbestand bestående af kronvildt og råvildt. I 2016 blev en mindre bestand af vildsvin sat ud i det store område. Tre ulve har slået sig ned i plantagen. DNA-spor har bekræftet, at der er tale om to hanner og en hun, så der har været mulighed for, at de kunne yngle.

Ulven er en beskyttet dyreart, og derfor skal publikum holde sig til bestemte skovveje i plantagen og dermed i god afstand til ulvene. Vejen Kommune har meddelt tilladelse til, at færdslen i et afgrænset område i Klelund Plantage er begrænset. . Afgrænsning af plantagen markeres med skilte og information på stedet. 

Alle er velkomne til fortsat at gå en tur i området, men af hensyn til de ynglende ulve skal man holde sig fra det afgrænsede område. Er man heldig, kan man måske spotte ulvene fra det høje tårn i plantagen.

Klelund Dyrehave er et af Vejen Kommunes største sammenhængende naturområder med både skov- og hedearealer. Dyrehaven blev etableret i 2010 og dækker et areal på 1.415 ha med en hegnslængde på 17 km. Hele området forvaltes efter en række grundlæggende principper, der bl.a. skal prioritere naturbeskyttelse over benyttelse, genoprette naturlige økosystemer og fremme en vild og dynamisk naturudvikling. Den overordnede vision er at omdanne Klelund Dyrehave til en oase for den biologiske mangfoldighed.

Der vil stadig være rigeligt plads til både dyr og mennesker i Klelund Dyrehave. Ulven er fredet og underlagt den strengeste beskyttelse i EU, og det indebærer blandt andet, at myndighederne er forpligtet til at sikre, at den ikke bliver forsætligt forstyrret - og særligt ikke i yngletiden.

Generelt opfordrer Vejen Kommune publikum til at følge de retningslinjer der skiltes med i de private skove, altså at færdes på veje og stier, og ikke udenfor disse. Har man hund med, skal den føres i snor. Ønsker man at færdes på hesteryg i dyrehaven kan man købe et ridekort på Klelunds hjemmeside.

Fakta

Forskere har via DNA spor bekræftet, at den ene han er danskfødt (GW1469m), mens den anden han (GW1629m) og hunnen (GW1700f) begge er indvandret fra Tyskland.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus, der er ansvarlige for at overvåge ulven i Danmark på vegne af Miljøstyrelsen. Forskerne vil overvåge ulvene i Klelund, og hvor de har ophold, så de områder der lukkes af på sigt vil være der, hvor de har ynglehi.