Naturpleje

Link til Youtube - Kogræsning som naturpleje

Hvorfor skal vi pleje naturen?

Heder, overdrev og enge er skabt ved menneskets påvirkning som fx dyrkning og græsning. Uden pleje gror de til i træer og buske. Ved at efterligne de gamle driftsformer beskyttes de planter og dyr, som er typiske for områderne.

Hvem står for naturplejen?

Kommunerne står for naturplejen på de kommunalt ejede naturområder. På statens arealer står Naturstyrelsen for naturplejen. Private naturområder plejes typisk af ejeren selv. Vi rådgiver gerne om dette.

Ejer du et naturområde, som er ved at gro til?

Hvis dit areal ikke har været plejet igennem længere tid vil det som regel kræve en dispensation.

Send en skriftlig ansøgning til Teknik & Miljø - kontakt team natur & landskab og få et ansøgningsskema. I ansøgningen skal du beskrive og begrunde dit projekt og vedlægge et kort over området. I de fleste tilfælde vil vi være interesserede i at komme ud og se stedet, og vi giver gerne gode råd i ansøgningsfasen.