Grønt Råd

Det grønne Råd i Vejen Kommune består af:

Udvalget for Teknik og miljø: Morten Thorøe (formand)
Udvalget for Teknik og miljø: Elin Winther
Teknik & Miljø, Vejen Kommune: Jens Peder Matthiesen
Udviklingsrådet for Erhverv og Turisme i Vejen Kommune: Bent Valentin Jensen
Jysk Landbrug: H. C. Gæmelke
Familielandbruget: Henrik Bertelsen
Danmarks Naturfredningsforening: Mogens Kjær Poulsen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Michael Deacon
Dansk Dambrugerforening/Dansk Akvakultur: Ole Hansen
Dansk Ornitologisk Forening: Johannes Kaack
Friluftsrådet: Bent Holgersen
Museet på Sønderskov: Sam Bøgesgaard Sørensen
Naturstyrelsen, Vadehavet: Anders Hauge Rahbek
Danmarks Jægerforbund: Finn Hahn
Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger: Peter S. Nygaard
Skovdyrkerforeningen Syd: Morten Hessellund

Forretningsorden, dagsordener og referater 

Her kan du se forretningsorden for Grønt Råd samt læse dagsordener og referater fra rådets møder.