Grønt Råd

Det grønne Råd i Vejen Kommune består af:

Udvalget for Teknik og miljø: Henrik Pihl Jessen (formand)
Udvalget for Teknik og miljø: Elin Winther
Teknik & Miljø, Vejen Kommune: Sally Huntingford
Teknik & Miljø, Vejen Kommune: Per Johansen (sekretær)
Jysk Landbrug: H. C. Gæmelke
Familielandbruget: Henrik Bertelsen
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Feddersen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Michael Deacon
Dansk Dambrugerforening/Dansk Akvakultur: Ole Hansen
Dansk Ornitologisk Forening: Johannes Kaack
Friluftsrådet: Astrid Jørgensen
Museet på Sønderskov: Christian Rasmussen
Danmarks Jægerforbund: Finn Hahn
Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger: Peter S. Nygaard
Skovdyrkerforeningen Syd: Morten Hessellund
Vild i Vejen: Birgit Brink Lorenz
Malt Herred Biavlerforening: Flemming Sørensen

Forretningsorden 

Her kan du se forretningsorden for Grønt Råd

Mødekalender 2024

I 2024 afholdes møde i Grønt Råd: 

  • 17. april 2024
  • 22. august 2024
  • 19. november 2024

Dagsorden og referat fra møderne kan fås ved henvendelse via Digital Post til Natur.