Jordvarme

Etablering af jordvarmeanlæg

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg skal du søge Vejen Kommune om tilladelse.

Ansøgning sker gennem det digitale ansøgningssystem Byg & Miljø. Byg & Miljø er en fælleskommunal selvbetjeningsløsning, som giver borgere og virksomheder en digital adgang til at søge om forskellige tilladelser, herunder jordvarmeanlæg.

Målet er en mere effektiv, ensartet og hurtigere ansøgningsproces og sagsbehandling i kommunen. Når du logger ind i Byg & Miljø og opretter din sag, vil du blive guidet igennem de krav, der stilles til din ansøgning.

Efter etablering af jordvarmeanlæg

Når dit jordvarmeanlæg er etableret, skal du færdigmelde anlægget. Dette gøres i Byg & Miljø. Vejen Kommune indberetter herefter ændringerne til BBR, bygge- og boligregistret.

Reduktion af elafgift

Pr. 1. januar 2023 underskriver Vejen Kommune ikke længere blanketter fra elselskaber vedrørende reduktion af elafgift.

Læs mere om begrundelsen og hvad du selv kan gøre på siden Reduktion af elafgift.

Frakobling af jordvarmeanlæg

Ønsker du at frakoble/fjerne dit jordvarmeanlæg, skal dette også meldes til Kommunen. Du framelder anlægget ved at sende en besked via Digital Post til Teknik & Miljø.

Derudover skal du også lave nogle fysiske tiltag, som eksempelvis at tømme anlægget for frostsikringsvæske.