Grønne områder

Vejen Kommune ejer og passer ca. 1.110 ha bynære grønne områder, parker, stier, legepladser samt torve og pladser i byerne. Dette svarer til ca. 1,3 % af kommunens samlede areal.

Hertil kommer pleje af vejarealer og naturarealer. Driften varetages af kommunens Vej & Park-team.

På denne side kan du finde oplysninger om muligheder i de grønne områder, plejeniveau, kommende projekter m.m.