Underretninger

Meld underretning vedr. børn

Offentlige myndigheder kan sende en underretning via sikkermail til underretning@vejen.dk

Handlevejledning ved bekymring for et barn eller en ung

Når du er bekymret for et barns / en ungs trivsel

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barns udvikling og sundhed, eller hvis du formoder, at barnet kan have brug for støtte. Der er forskel på, om du underretter som offentligt ansat eller som borger:

  • Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt for forhold erfaret under arbejdet. Underretningen skal som udgangspunkt være skriftlig, og du kan ikke være anonym.
  • Borgere (herunder offentligt ansatte i fritiden) kan underrette skriftligt, telefonisk, ved personlig henvendelse eller elektronisk og har mulighed for at være anonym. Ønsker du at være anonym, skal du ikke oplyse navn telefonnummer eller andre personlige oplysninger. Ved elektronisk henvendelse skal mailen sendes fra en anonym mailadresse. 

Hvad sker der, når du underretter?

Når Børn & Ungeenheden i Børn & Familie modtager en underretning, bliver der inden for 24 timer foretaget en vurdering af, om barnets / den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om underretningen har givet anledning til at iværksætte akutte foranstaltninger.

Herudover vil barnets / den unges forhold blive undersøgt. 

Du vil senest seks hverdage efter, at vi har modtaget din underretning, få en kvittering for modtagelsen af din underretning.

Som privatperson har du ikke aktindsigt, og vil derfor ikke høre mere til sagens behandling. Har du derimod som offentligt ansat foretaget en underretning om forhold erfaret på arbejde, vil du, som udgangspunkt, blive orienteret om hvorvidt underretningen har givet anledning til at iværksætte undersøgelse eller foranstaltning for det barn, underretningen vedrører.

handlevejledning kan du læse om de handlinger, du som ansat skal foretage, hvis du er bekymret for et barns/en ungs trivsel, sundhed og udvikling.

OBS – Hvis din bekymring/mistanke/viden omhandler fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb, se da også beredskabsplanen.