Underretninger

Meld underretning vedr. børn

Når du er bekymret for et barns trivsel / en ung under 18 år

Du har pligt til at underrette kommunen hvis du er bekymret for et barns udvikling og sundhed, eller formoder at barnet kan have brug for støtte.
Der er forskel på om du underretter som offentlig ansat, eller som borger.
Offentlig ansatte har en skærpet underretningspligt for forhold erfaret under arbejdet. Underretningen skal som udgangspunkt være skriftlig, og du kan ikke være anonym.
Borgere (herunder offentlig ansatte i fritiden) kan underrette skriftligt, telefonisk, ved personlig henvendelse eller elektronisk og har mulighed for at være anonym.
Ønsker du at være anonym skal du aldrig oplyse navn telefonnummer eller andre personlige data. Ved elektronisk henvendelse skal mailen sendes fra en anonym mailadresse. 

Hvad sker der når du underretter

Når Sundhed & Familie / Ungekontakten modtager en underretning vil der umiddelbart blive foretaget en vurdering af om barnet / den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger.

Herudover vil barnets / den unges forhold blive undersøgt. 

Du vil senest 6 hverdage efter at vi har modtaget din underretning, få en bekræftelse herfor.

Som privatperson har du ikke aktindsigt, og vil derfor ikke høre mere til sagens behandling.

Har du som offentlig ansat foretaget underretning om forhold erfaret på arbejde vil du, som udgangspunkt, blive orienteret om hvorvidt underretningen har givet anledning til at iværksætte undersøgelse eller foranstaltning for det barn underretningen vedrører.