Overgreb mod børn og unge - beredskabsplan

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Vejen Kommunes beredskabsplan er beskrevet nedenfor. Planen beskriver, hvordan man som medarbejder i Vejen Kommune skal reagere ved mistanke eller konkret viden om fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb mod et barn eller en ung.

Beredskabsplanen er godkendt af Byrådet i februar 2024.

Beredskabsplanen skal ses i sammenhæng med Handleveje ved bekymring for et barns eller en ungs trivsel, sundhed og udvikling. Handlevejledningen beskriver de handlinger, ansatte skal foretage, hvis de er bekymrede for et barn.

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge (ikke webtilgængelig)